Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

ERFGOED, KASSEIEN & PLATANEN / GEWEST : 5-0 !

Posted on | mei 3, 2023 | No Comments

2008, 2013, 2016, 2018 en 2019 : vijf mislukte pogingen. De vijfde stedenbouwkundige vergunning om de Havenlaan grondig te transformeren, is door de Raad van State ingetrokken.

Het gebeurde stilletjes en we vernamen het pas nu: de stedenbouwkundige vergunning die op 24 december 2019 door het Gewest aan Brussel-Mobiliteit werd afgeleverd, werd op 19 november 2021 door de Nederlandstalige kamer van de Raad van State ingetrokken, die uitspraak deed over een vordering tot nietigverklaring ingediend door de NV STEVENS.

Klik hier om het vonnis te lezen.

Er resteert een beroep tot nietigverklaring waarover de Raad van State zich nog moet uitspreken: dat van de vzw Brusselfabriek tegen het besluit van de Brusselse regering van 12 april 2019 tot weigering om de procedure tot aanwijzing van de Havenlaan op te starten.

HAVENLAAN: GEDEELTELIJK HERSTEL KASSEIEN IN UITVOERING. BEGIN VAN EEN MENTALITEITSVERANDERING?

Posted on | juli 31, 2021 | No Comments

Op de Havenlaan, bij de uitgang van de nieuwe Suzan Daniel-brug, wordt het kruispunt met de Picardstraat vernieuwd met de oorspronkelijke porfierkasseien… Moeten wij geloven dat ons pleidooi voor de vrijwaring van het erfgoed ‘kasseien’ van de Havenlaan uiteindelijk toch de politieke besluitvormers heeft kunnen overtuigen?

Toegegeven, het begin is nog aarzelend: de kasseien zijn omgeven door stevige betonnen steunberen als fundering voor de zebrapaden. Toegegeven, de kasseien worden gevoegd met cementmortel, waardoor ze moeilijker te herbruiken zijn. De stoepranden zijn niet meer in blauwe steen, maar in beton. Spijtig ook dat de verkeerslichten midden op de weg werden geplaatst, wat het zicht verpest.

Maar laten we ons plezier niet vergallen, deze herlegde kasseien zien er geweldig uit. Ze liggen in een laag gestabiliseerd zand op een fundering van mager beton. De fietspaden zijn gemaakt met platgezaagde kasseien. Voilà, zo hebben we 1.100.000 slapende kasseien aan weerszijden van het nieuwe kruispunt die beginnen te dromen van een waardige toekomst in een Brussel, dat zou hebben begrepen dat de wereld van morgen een economie van middelen vereist met respect voor een eeuwlang erfgoed!

BRUSSEL VOORRADEN IN 2050?

Posted on | juli 4, 2021 | No Comments

We zijn een beetje verbaasd over de meedogenloosheid van het Gewest om de Havenlaan om te vormen tot een recreatie- en (luxe)woonzone, ten koste van productieve en opslagactiviteiten. Dit is een van de effecten van het Kanaalplan. De ambitie van de Green Deal is om in 2050 een klimaatneutraal Europa te realiseren (NB: zo dicht bij ons als 1990).

In 2050 kunnen we de bevoorrading van Brussel niet verzekeren met elektrische / waterstoftrucks of met bakfietsen, gezien de tonnages die ermee gemoeid zijn. (Om een idee te krijgen: neem de autosnelweg richting Antwerpen, richting Luik, richting Namen, en tel het aantal vrachtwagens dat in tegengestelde richting komt. Vermenigvuldig met 32 t). De waterweg laat de beweging toe van grote massa’s met een laag energieverbruik, dan komt het spoor en ver achter de weg, simpelweg vanwege de wrijvingskrachten. (Om een idee te krijgen: de kracht van een man kan met een touw een aak van 200 ton over water trekken, een wagon van 20 ton in beweging zetten met een hendel en een auto van 2 ton heel pijnlijk duwen).

Om de toekomstige bevoorrading van de stad te garanderen, moet langs het kanaal een gebied van bijvoorbeeld 70 meter breed worden gehouden, zonder leefgebied. Bij een crisis kan een park worden omgebouwd tot pakhuis. Gezien de waarde die het terrein bereikt, is dat voor een luxe wooncomplex niet mogelijk.

In dezelfde geest zou het goed zijn om op perfect horizontale sites zoals station West of station Josaphat een beetje ruimte te houden voor het spoor. Vroeger waren het afzettingen van steenkool. Laten we hier ook wat ruimte reserveren om de toekomstige bevoorrading van Brussel mogelijk te maken.

DE TWEEDE EDITIE VAN HET GEWICHTSKLEMSTEENTJE IS UIT !

Posted on | december 25, 2020 | No Comments

Tijdens de vergadering van de overlegcommissie van 29 november 2017 hadden wij aan de aanwezige functionarissen dit steentje als bedrijfscadeau gegeven, om te garanderen dat onze ideen niet gingen vliegen. We hadden er toen maar een kleine hoeveelheid van gemaakt. Hier nu de tweede editie.

Henegouwen, blauwe steen
Gewicht: 245 g
Afmetingen: 68 x 68 x 18 mm
Verkoopprijs:
FR versie (enkel verso): € 15 (inclusief verzendingskosten voor België)
NL + FR versie (recto-verso): € 20 (inclusief verzendingskosten voor België)

Mail sturen naar info@brusselfabriek.be met uw adres.
Bedrag storten op bankrekening van Brusselfabriek BE40 0682 5200 9663

BEROEPEN TOT ANNULERING BIJ DE RAAD VAN STATE, WAAR ZIJN WIJ?

Posted on | december 25, 2020 | No Comments

Samenvatting: er kwam driemaal beroep tot nietigverklaring tegen de bouwvergunning. Ze zijn alle drie momenteel nog in behandeling bij de Raad van State. Daarnaast loopt nog een onderzoek voor een beroep tot vernietiging tegen een beslissing van het Gewest. Die weigert de klasseringsprocedure van de Havenlaan in te leiden.

Evolutie:

 1. Tweemaal beroep tot vernietiging, ingediend bij de Raad van State, tegen de stedenbouwkundige vergunning die het Gewest op 24 december 2019 afleverde. De eerste gezamenlijk door de Havengemeenschap, Binje Ackermans, Compagnie des Ciments Belges, Peugeot Distribution Services en Distrimaco. De tweede door Stevens Recycling. Deze laatste in het Nederlands.
 2. Een derde beroep tot nietigverklaring tegen dezelfde bouwvergunning werd op 11 maart 2020 ingediend door de vzw’s Inter-Environnement Bruxelles, ARAU en BruxellesFabriques. De advocaten van het Gewest hebben op 4 september 2020 op onze argumenten gereageerd, met repliek van onze advocaten op 20 november 2020.
 3. Ten slotte nog een beroep tot nietigverklaring op 2 september 2019: dit keer alleen door de vzw BruxellesFabriques tegen het besluit van het Gewest van 12 april 2019 om de procedure voor het classeren van de Havenlaan NIET te starten.
  NB: een eerste beslissing in deze richting werd al eens geannuleerd: lees deze aflevering hieronder in het artikel DE RAAD VAN STATE GEEFT ONS GELIJK.
  De advocaten van het Gewest hebben op 15 november 2019 op onze argumenten gereageerd, met repliek van onze advocaten op 17 januari 2020.

Laten we duidelijk zijn: we vragen niet noodzakelijk dat het Gewest de Havenlaan volledig bevriest via classificatie. We vragen het Gewest de classificatieprocedure te starten, zodat ze kunnen bepalen aan welke criteria moet worden voldaan bij een renovatie van de laan. Het Gewest zou dus kunnen beslissen over de essentiële erfgoedkenmerken die elke nieuwe bouwvergunning moet behouden, namelijk:

 • de “zee van kasseien”;
 • een dubbele rij hoge bomen;
 • de symmetrie en proporties van de laan;
 • een minimum aan visuele belemmering door verkeersborden en grondmarkeringen.

U KUNT NU AL HELPEN DOOR DE PETITIE TE ONDERTEKENEN

Posted on | februari 3, 2020 | No Comments

Het staat op change.org en de petitie is getiteld : “Havenlaan: een duurzaam project! Geen beton! “

Klik hier voor het formulier.

Wat nu anders is dan voorheen, is dat we een nieuwe regionale regering hebben die zich sterk maakt voor de verdediging van de circulaire economie en de terugtrekking uit de koolstofeconomie. We zouden de nieuwe minister van Mobiliteit (Groen) kunnen sensibiliseren voor een alternatief plan, dat de schade beperkt en dat zowel de gemeenten als de fietslobby, de gebruikers van de haven en de verdedigers van het erfgoed tevreden zou kunnen stellen.

DE REGIO ZET DOOR

Posted on | februari 3, 2020 | No Comments

Staatssecretaris Pascal SMET heeft op 24 december 2019 de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Dit zou de aanleg en het uitzicht van de Havenlaan radicaal veranderen.

Het is hetzelfde project als dat van 18 januari 2018, nauwelijks herwerkt, en dat op 19 oktober 2018 weer werd ingetrokken (zie hieronder). De aanpassingen zijn vooral bedoeld om het gevaar op het “snelle” fietspad ter hoogte van vrachtwagenuitgangen van de havenbedrijven beter aan te geven.

Lees hier de tekst van de stedenbouwkundige vergunning.

Lees hier de tekst van ons persbericht.

HET GEWEST VALT IN HERHALING

Posted on | november 2, 2019 | No Comments

Op 12 april 2019 neemt de gewestregering voor de tweede keer de beslissing geen procedure te starten tot bescherming van de Havenlaan als Landschap.

Even opfrissen: de Raad van State vernietigde op 24 oktober 2018 het vorige besluit van de gewestregering. Dat was toen een besluit om de procedure tot bescherming als Landschap van de laan niet te starten.

(Lees in een vorige post hieronder “De Raad van State geeft ons gelijk.”)

Lees hier de tekst van dit nieuwe gewestelijke besluit.

De vzw Brusselfabriek diende dan ook bij de Raad van State opnieuw een beroep in tot nietigverklaring: de gewestregering slaagt er nog altijd niet in te bewijzen dat de Havenlaan geen te beschermen patrimonium is, noch dat het – technisch – onmogelijk te beschermen is. Hierdoor verzet de gewestregering zich nogmaals tegen het unaniem advies van de leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

NODEN VAN FIETSERS EN PATRIMONIUMBESCHERMING COMBINEREN

Posted on | oktober 27, 2019 | No Comments

In al de vorige projecten om de Havenlaan te restaureren waren brede fietspaden voorzien. Dat maakte het onmogelijk om de actuele breedte van de rijweg en de twee rijen platanen te bewaren. Toch is het mogelijk de doorsneefietser tevreden te stellen zonder het patrimonium van deze unieke laan te ruïneren.

TOELICHTING VAN ONS VOORSTEL

 1. Om de transitie naar de fiets aan te moedigen eisen de fietsersverenigingen brede fietspaden, volledig gescheiden van het autoverkeer.
 2. In het geval van de Havenlaan wil Brussel Mobiliteit een tweerichtingsfietspad van 3m60, kant kanaal van de laan, alsook een eenrichtingsfietspad van 1m40 aan de andere kant.
 3. Een dergelijke aanleg vereist het verwijderen van de parkeerstroken, het versmallen van de rijweg en het verplaatsen van de platanen.
 4. Dit wijzigt het uitzicht van de Havenlaan fundamenteel, wat de patrimoniumverdedigers niet willen.
 5. Ook de Havengemeenschap heeft vragen bij het brede tweerichtingsfietspad kant kanaal, omdat het voor de ondernemingen een gevaar inhoudt en hinder veroorzaakt voor de toegang van de vrachtwagens. Daarom heeft de Havengemeenschap de intrekking van de bouwvergunning verkregen.

Verder lezen

ONS VOORSTEL

Posted on | december 10, 2018 | No Comments

Ons voorstel voor de heraanleg:

 • De twee stoepen/”trage” fietspaden behouden waar ze nu liggen (en doortrekken tot aan het Saincteletteplein);
 • De twee bomenrijen behouden waar ze nu staan (te herstellen);
 • De openbare verlichting herzien;
 • De stoepranden opnieuw aanleggen in (Belgische) blauwe steen, op de plaats waar ze nu liggen;
 • De twee parkeerstroken bewaren (ook voor de vrachtwagens!) daar waar ze nu liggen (waarbij de parkeermogelijkheid onderbroken wordt ter hoogte van de stopplaatsen voor de bus);
 • Aan elke zijde van de steenweg tussen de parkeerstrook en de rijbaanvakken een strook met een breedte van 1,40 m inlassen voor “snelle” fietspaden, elk in één richting, in graniet tegels of in gezaagde plaveien (= effen rijvlak);
 • De steenweg zelf opnieuw met de huidige kasseien bestraten volgens de regels van de kunst, na de nodige herstelwerkzaamheden voor de riolering;
 • De wegmarkeringen zoveel mogelijk beperken;
 • De symmetrie bewaren = zelfde schikking aan de twee kanten;
 • De oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers herzien, meer in aantal en comfortabeler, fietsbogen toevoegen enzovoort.

Voorbeeld van een fietsstrook in gezaagde plaveien, Brussel, Léon Lepagestraat.

 

Voorbeeld van een fietsstrook in graniet, New-York, 9th avenue.

DE RAAD VAN STATE GEEFT ONS GELIJK.

Posted on | december 10, 2018 | No Comments

Door zijn uitspraak van 24 oktober 2018 willigt de Raad van State (RvS) de aanvraag in van de vzw BruxellesFabriques/brusselfabriek. De uitspraak vernietigt het gewestelijk besluit met betrekking tot de weigering om de procedure te starten voor de klassering van de Havenlaan: het gewest slaagt er niet in te bewijzen “dat het hier geen erfgoed betreft”.

Voorgeschiedenis: de vzw had bij het gewest een aanvraag ingediend voor klassering van de Havenlaan. Op 9 oktober 2014 besliste de gewestregering om de klasseringsprocedure NIET op gang te brengen.

Door een verzoek, ingediend op 3 januari 2015, vroeg de vzw aan de RvS de vernietiging van dit besluit. Drieënhalf jaar later gebeurt dit ook.

Lees hier het arrest van de RvS

Nu is het aan de gewestregering om ofwel alsnog de klasseringsprocedure te starten, ofwel voor de tweede keer te beslissen om de procedure voor klassering niet op gang te brengen. Dit laatste impliceert dan wel dat ze de motivering van haar besluit veel grondiger moet uitdiepen.

We willen wel opmerken dat het gewest niet gehouden is het betreffende goed effectief te klasseren na afsluiting van het vooronderzoek tot klassering. In het kader van een nieuwe vergunning kan het gewest voorwaarden opleggen die erop gericht zijn het patrimoniaal belang van het goed te behouden en tot uiting te laten komen.

Waar wij natuurlijk voorstander van zijn (zie hoger het artikel “Ons voorstel”).

HET GEWEST TREKT ZIJN BOUWVERGUNNING IN.

Posted on | december 10, 2018 | No Comments

Los van het beroep dat wij aantekenden, had de Brusselse Havengemeenschap ook beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de stedenbouwkundige vergunning die werd afgeleverd op 18 januari 2018.
Geconfronteerd met het risico van vernietiging van de bouwvergunning door de Raad van State, gaf het gewest er de voorkeur aan zelf de vergunning in te trekken op 19 oktober 2018.

Het is een courante techniek die het gewest de laatste tijd geregeld toepast: afzien van de hele procedure vooraleer een uitspraak wordt gedaan om zo het precedent van een ongunstige jurisprudentie te vermijden.
Wat de gebruikers van de Haven van Brussel in essentie verwijten aan het nieuwe ontwerp is de aanleg van een fietspad met tweerichtingsverkeer over een breedte van 3,60 m. Volgens hen een gevaarlijke situatie, want het fietspad loopt voorbij de toegangswegen van de havenbedrijven. Dit betekent aanzienlijke hinder voor in- en uitgaand verkeer van vrachtwagens.
Het gewest hoopt via een paar correcties in de marge een wijzigingsvoorstel voor een nieuwe vergunning te kunnen indienen, zonder een nieuw openbaar onderzoek.

Maar het maakt zich illusies: zijn vierde versie van een slecht ontwerp is nu al zo goed als dood en begraven.

Lees hier de tekst van het besluit

VERZET BIJ DE RAAD VAN STATE TEGEN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Posted on | mei 13, 2018 | 1 Comment

Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU), en BrusselFabriek dienen gezamenlijk een verzoek tot nietigverklaring in bij de Raad van State tegen de stedenbouwkundige vergunning die werd verleend met het oog op de grondige transformatie van de Havenlaan.

Nauw verbonden met het Brussels kanaal is de Havenlaan een uitzonderlijke getuige van het industrieel erfgoed van Brussel. De drie hogergenoemde Vzw’s pleiten voor restauratie van de straatkeien en het behoud van het actuele uitzicht van deze imposante laan, en dit binnen de algemene context die eerder neigt naar verzwakking van de bescherming van het gewestelijk patrimonium. Zij benadrukken in dit verband het historisch belang van de laatste industriële havenlaan die ons nog rest in zijn oorspronkelijke staat. De waarde voor ons erfgoed werd recent nog – unaniem – erkend door het wetenschappelijk comité van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen die pleit voor de klassering. Ook de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (ICOMOS) is voorstander van deze klassering.
Het is de grootste met straatkeien geplaveide oppervlakte uit één stuk in Brussel.

Verder lezen

(Français) LA COMMISSION ROYALE PROPOSE LE CLASSEMENT DE L’AVENUE DU PORT

Posted on | januari 30, 2018 | No Comments

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

(Français) LE GOUVERNEMENT REGIONAL ACCORDE LE PERMIS D’URBANISME

Posted on | januari 22, 2018 | No Comments

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

(Français) HEUREUX REBONDISSEMENT : LE REFUS DE CLASSEMENT DE LA RÉGION REMIS EN CAUSE

Posted on | december 18, 2017 | No Comments

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

(Français) COMMISSION DE CONCERTATION, PROJET #4

Posted on | december 17, 2017 | No Comments

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

(Français) ILS ONT OSÉ !

Posted on | november 13, 2017 | 1 Comment

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

HAVENLAAN

Posted on | november 12, 2017 | No Comments

 

Rijdende over de deinende kasseienzee van de Havenlaan met het monument van de Arbeid als bekroning aan het einde van deze majestueuze laan denk ik dikwijls aan een beeldhouwwerk van Charles Van der Stappen  in het Jubelpark. “les Bâtisseurs de Ville – de Stedenbouwers”. Twee afgepeigerde mansmensen, uitgeput, languit uitblazend na gedane arbeid. Eind van de negentiende eeuw had men blijkbaar nog respect voor de arbeiders, de kasseiers die deze lanen en onze straten hebben aangelegd.

Vandaag hebben de asfaltschijters daar geen boodschap meer aan. Het respect voor het ambachtelijke werk is met de brute kracht van bulldozers en betonmixers in de verdrukking geraakt. De Havenlaan is het slachtoffer van het kortzichtig vakidioot en technocratisch  denken van de hedendaagse “papieren stedenbouwers” en mobiliteits-”deskundigen”.
Verder lezen

ADOPTEER EEN STROOK KASSEIEN

Posted on | januari 19, 2017 | 5 Comments

De Havenlaan, een dik miljoen keien doet al sinds 1905 onversaagd zijn werk.
Nu dreigen ze te verdwijnen, terwijl ze best nog heel lang dienst kunnen doen, als ze goed behandeld zouden worden.
Gaan we dit Brusselse stedelijk erfgoed overlaten aan een bende vandalen? Neen!

IK ADOPTEER EEN STROOK KASSEIEN      Bekijk de kasseistroken HIER

Enregistrer

Enregistrer

ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN
21 DECEMBER 2016

Posted on | januari 19, 2017 | No Comments

De Overlegcommissie bracht advies uit over het 3e voorstel voor hernieuwing van de Havenlaan: een klein beetje “ja” met een dikke “maar”.

Dat wil zeggen dat het advies positief is, maar dat er zulke voorwaarden aan verbonden zijn dat de plannen aanzienlijk moeten worden herzien.

Onze samenvatting van het advies: klik hier

De volledige tekst van het advies: klik hier

Het ontwerp #3 wilde deze imposante industriële havenlaan omvormen tot een soort promenade, met compleet misprijzen voor de behoeften van de vele bedrijven aan het Vergotedok. Duidelijk dat dit ontwerp enkel de intentie vertolkt van het gewest die de wijk wil veranderen in een recreatieve zone met luxewoningen. En dus moest de breedte van de steenweg ingeperkt worden en moesten de parkeerplaatsen verdwijnen, vooral dan de parkeermogelijkheid voor vrachtwagens. Wil men evenwel tegemoetkomen aan de huidige noden van de langs de laan gevestigde bedrijven die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de stad, dan moet de Havenlaan wel breed genoeg zijn om te functioneren als toegangsweg voor vrachtwagens.

Het vervelende is dat een voldoende brede steenweg onvermijdelijk aanleiding geeft tot harder rijden. Hoe de nodige voldoende breedte en trager rijden verzoenen? Verder lezen

Overlegcommissie van 30 november 2016

Posted on | december 4, 2016 | No Comments

Het openbaar onderzoek betreffende de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door Brussel Mobiliteit voor het derde project van herinrichting van de Havenlaan is nu gesloten. De overlegcommissie vergaderde op 30 november om de opmerkingen en bezwaren van het publiek te horen.

De Overlegcommissie zal haar (waarschijnlijk negatief) advies laten kennen binnen twee à drie weken.

Daarna kan de Brusselse regering nog trachten “de passer en force”, nopens al deze negatieven adviesen. Wordt vervolgd…

Download hier de bezwaren van BrusselFabriek, ARAU en van de Brusselse Haven Gemeenschap.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Project nr. 3

Posted on | juni 7, 2016 | No Comments

Het gewest komt binnenkort naar buiten met project nr.3, al even slecht als de twee voorgaande

Ook al heeft ze haar best gedaan om het mooi voor te stellen en belooft ze veel meer bomen. Alsof dat genoeg zou zijn, alsof daarmee al de rest verontschuldigd is …

Verder lezen

Het verdriet van de openbare ruimte

Posted on | juni 7, 2016 | No Comments

Waarom gaat altijd alles kapot; de ellende van het gebrek aan wegenonderhoud.

Het plaatje

Op straat is altijd wel ergens iets kapot. Een stoeptegel die ontbreekt, een plank die loszit van een bank of de stijl van een balustrade, een scheefgezakte vuilnisbak, een struik die half over het monument heen groeit, gaten in het wegdek (en dan heb ik het nog niet over de brokstukken die van het plafond van de tunnels naar beneden komen …).

Non-réparation des pavés

Verder lezen

De platanen

Posted on | juli 18, 2016 | 2 Comments

Plataan (or not plataan)?

Voor de vervanging van de platanen op de Havenlaan (geplant in 1927) hanteert de gewestregering het argument dat Brussel teveel van dit soort bomen heeft. Ongeveer 25% van alle bomen langs de Brusselse wegen zijn inderdaad platanen. Verder zijn er ook ongeveer 25% kastanjebomen. Daar is een simpele verklaring voor: het zijn soorten die heel wat kunnen verdragen.

Platanen

Jonge plataan tussen volgroeide exemplaren, Nieuwe Graanmarkt, Brussel

De plataan is een grote boom die heel oud kan worden. Het is een dankbare soort, omdat hij goed tegen snoeien kan en tegen de luchtvervuiling, goed bestand tegen de stedelijke leefomstandigheden. Deze loofboom wordt bedreigd door een schimmel die een bladvlekkenziekte veroorzaakt. De platanenziekte heeft al huisgehouden in Italië, in het zuiden van Griekenland, in het zuiden van Frankrijk met een uitloper tot in de streek van Lyon. In België zijn de platanen nog niet bedreigd: het is hier (voorlopig nog) te koud. En wetenschappers zijn erin geslaagd via kruising een variëteit te ontwikkelen, Platanus (R) Vallis, resistent is aan de bladvlekkenziekte. Verder lezen

RÉSUMÉ: HOEVER STAAT HET MOMENTEEL MET DE STRIJD VOOR HET BEHOUD VAN DE HAVENLAAN?

Posted on | september 15, 2015 | No Comments

 1. Het eerste plan (weghalen van de straatkeien, 2 x 2 rijvakken in beton, kappen van de 300 platanen), oorspronkelijk ingediend door minister Pascal SMET en later overgenomen door minister Brigittte GROUWELS werd definitief afgewezen in gevolge het verdict van de correctionele rechtbank van Brussel die dit plan onwettelijk verklaarde.
 2. Het tweede plan (weghalen van de straatkeien, 2 x 2 rijvakken in asfalt, behoud van de 300 platanen en beide parkeerstroken verdwijnen), ingediend door Brigitte GROUWELS is niet verder gekomen dan de Overlegcommissie van 11 maart 2014 ((lees de tekst van de overlegcommissie – enkel in het FR).
 3. Op 9 januari 2014 diende de Vzw BruxellesFabriques/Brusselfabriek een aanvraag in om de Havenlaan te laten klasseren als beschermd monument. 9 oktober 2014 volgt een arrest van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering om niet in te gaan op de vraag en dus geen procedure te starten. Gezien het ontstellend gebrek aan ernst van de ingeroepen argumenten om dit besluit te motiveren, tekent BruxellesFabriques/Brusselfabriek op 3 januari 2015 beroep aan bij de Raad van Staten. Alle instanties met enige kennis van zaken erkennen immers dat de Havenlaan wel degelijk in aanmerking komt voor een erkenning als industrieel erfgoed. De uitspraak komt er ten vroegste in 2016. Hoogstwaarschijnlijk zal de Raad van Staten het gewestelijk besluit ongedaan maken. Dat verplicht de gewestregering echter nog niet de laan te klasseren, maar wel om de procedure hiervoor te starten.
 4. Minister Pascal SMET van zijn kant is dan weer vastbesloten een nieuwe aanvraag te doen voor een bouwvergunning om voor eens en altijd komaf te maken met die kasseien van de Havenlaan die “niet meer van onze tijd” zijn. Compleet malafide voert Brussel-Mobiliteit ondertussen lukraak reparatiewerkzaamheden uit door hier en daar asfalt te gieten, wat de kasseien onherstelbaar verontreinigt en het mooie uitzicht van de laan naar de verdommenis helpt. Op die manier wordt het voor het bestuur straks een makkie om te verklaren dat er helemaal geen erfgoed meer is om te beschermen.

Wordt vervolgd!

HET GEWEST NEEMT ACTE VAN DE AANVRAAG VOOR BESCHERMING VAN DE HAVENLAAN

Posted on | september 14, 2015 | No Comments

Wij vernemen zopas dat het Gewest acte neemt van de aanvraag van de vzw BruxellesFabriques/Brusselfabriek om de laan en zijn beroemde “keienzee” te laten beschermen. Overeenkomstig het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) zal het Gewest dan ook aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen en aan de betrokken gemeenten vragen om een advies te formuleren aangaande deze aanvraag. Binnen de drie maanden en op basis van deze adviezen moet de gewestregering vervolgens al dan niet de procedure in gang zetten voor deze aanvraag tot bescherming ofwel onmiddellijk een regeringsbesluit uitvaardigen in verband met de bescherming. In die tussentijd wordt de onderzoeksprocedure in verband met de aanvraag van de bouwvergunning opgeschort.

Sommigen zijn beducht voor deze beschermingsmaatregel die zij beschouwen als de definitieve bevriezing van een stadsader. In onze ogen betekent de erkenning als monument een bescherming zonder dat dit evenwel belet dat er nog iets verandert aan de Havenlaan naargelang de behoeften in de toekomst, maar daar moeten dan wel verdomd goede redenen voor zijn.

DE MOUWEN OPSTROPEN

Posted on | september 10, 2015 | No Comments

Werk genoeg!De Havenlaan is een industrieweg door het oude havengebied, ontworpen in 1903 om de gekende site van Thurn en Taxis te bedienen, bedoeld voor intens, zwaar en langzaam verkeer. Ondanks het gebrek aan onderhoud doorstond deze laan, gebouwd met anderhalf miljoen kasseien in porfier de tand des tijds. De laatste havenweg die in België in zijn oude staat bewaard is gebleven.

Hoewel de regels van de kunst van het stevig kasseien leggen op zand een beetje in de vergetelheid zijn geraakt1, bestaat de technische oplossing voor het renoveren van de laan. De oplossing ligt in feite voor de hand.

Renovatie ligt voor de hand om sociale en om economische redenen:

In haar regeerakkoord legt de gewestregering bijzonder veel nadruk op de werkgelegenheid en dat is fantastisch.

In tegenstelling met een wijdverbreid idee is het niet de onderneming die werkt schept maar de klant. Dat ondernemingen niet voor werk zorgen, komt gewoon dat omdat ze zelf geen meester zijn over hun orderboekjes. Krijgt het veel bestellingen, dan zal een bedrijf – wellicht – voor werkgelegenheid zorgen om aan de vraag van zijn klanten tegemoet te komen. De bestellingen hangen uitsluitend af van de betalingscapaciteiten van de klant. Verder lezen

Metershoge affiche Saincteletteplein

Posted on | augustus 3, 2015 | No Comments

Gerealiseerd met de steun van Mediafield bvba

Lees het artikel verschenen op de website van de RTBf

OVERLEGCOMMISSIE VAN 11 MAART 2014

Posted on | februari 22, 2014 | No Comments

Klik hier om de conclusies van ARAU te lezen.

Klik hier om de conclusies van Brusselfabriek te lezen.

De overlegcommissie zal (in principe) haar advies publiek maken op 28 maart 2014.

Mevrouw GROUWELS kondigde haar nieuwste plannen aan voor de Havenlaan. Haar recept : alles asfalteren.  U kan hier de plannen downloaden.

Lichtfestival is pure geldverspilling (reportage TV Brussel)

Posted on | november 7, 2013 | No Comments

Bekijk de reportage op TV Brussel  Actiecomié Havenlaan:”Lichtfestival is puur geldverspilling”

TV Brussel

Stedenbouwkundig erfgoed: maak van de Havenlaan een beschermd document

Posted on | november 7, 2013 | No Comments

300 platanen aan weerszijden zijn gered. We hebben er hard voor gevochten. Maar Mobiel Brussel lijkt niet gehaast om de omgehakte bomen door jonge boompjes te vervangen. En daar zijn ze weer met hun plan om deze honderdjarige laan met asfalt te bestraten en de 1.500.000 degelijke (ambachtelijk geproduceerde) kasseien eruit te gooien. Het APKP  wil dat deze getuige van ons industrieel erfgoed uit de havenzone voor goed wordt beschermd. Dit is een kwestie van respect, van cultureel patrimonium, van schoonheid en van … werkgelegenheid.

Les pavés pas la plage

Verder lezen

Waarom de bestrating met kasseien op de Havenlaan herstellen en behouden

Posted on | augustus 28, 2013 | No Comments

“De Havenlaan, lijkt sinds vele jaren op een piste van de Parijs-Dakar rally vanwege haar geavanceerde staat van verval, het wordt dringend noodzakelijk deze belangrijke as van penetratie in het noordwesten van de hoofdstad om te bouwen.” (Brigitte GROUWELS, Belga, 18 juli 2013).

Dit zijn voor kritiek vatbare argumenten: de Havenlaan is, gedurende 40 jaar niet onderhouden, door de wegendienst… geleid door dezelfde minister.

Men moet twee opmerkingen maken. Ten eerste moet men de weerstand, zonder onderhoud, van een wegdek in kasseien bewonderen. Aan de andere kant moet men de tegenspraak met het officiële beleid van de Brusselse regering opmerken; deze zou het autoverkeer van pendelaars naar Brussel willen ontmoedigen.

Dwarsdoorsnede van de funderingen van de Havenlaan

Dwarsdoorsnede van de funderingen van de Havenlaan

Maar nu, plotseling herontdekt men de Havenlaan, precies op het moment dat de kanaalzone het nieuwe eldorado van de betonboeren wordt (kantoren, luxeappartementen…), dankzij goedkope oude industriegronden. Toch verbazend hoe onze poltici zich haasten om de belangen te dienen van die bouwpromotoren… Overal gaan de immobiliën lobby’s aan de slag: men spreekt van marina’s, van lofts met zicht op het “trendy waterfront”, Brussel wil het water herontdekken… We horen van alle politici en journalisten steeds hetzelfde refrein.

(Onze politici liegen aan de pers, zij zien hun leugens gedrukt en noemen dit de publieke opinie – John LE CARRE, 2003)

Verder lezen

Storende vragen

Posted on | december 15, 2012 | No Comments

Het project om de Havenlaan af te breken en te vervangen heeft ons verbijsterd. Hoe is zo’n onzalig plan ooit tot stand kunnen komen? Welke denkpatronen zitten erachter? Uit wat voor maatschappij komt zoiets voort? Een poging tot uitleg.

1. Is mobiliteit een doel op zich?

lees verder

2. Zou ‘Mobiel Brussel’ niet mee moeten met zijn tijd? Waarom heet het niet ‘Bereikbaar Brussel’?

lees verder

3. Waarom moet alles weg als je het kunt onderhouden?

lees verder

Beluister het geluidsfragment (FR)

4. Waarom mogen er eigenlijk geen grote bomen in de stad?

lees verder

Beluister het geluidsfragment (FR)

Beluister het geluidsfragment (FR)

5. Democratie is meer dan alleen verkiezingen

lees verder

6. Ons erfgoed, onze wortels

Renoveren in plaats van afbreken is een morele eis. Onze wegen en onze gebouwen hebben we immers te danken aan het zweet van hen die ons zijn voorgegaan.  Het vormt de neerslag van hun talent, hun cultuur, hun kunde, hun lijden en hun trots.  Renoveren is een daad van respect, een daad van beschaving. Het is een vorm van erkenning waarmee we die mensen die ons zijn voorgegaan recht doen (René Schoonbrodt, medeoprichter van Atelier de recherche et d’action urbaines (ARAU) en oprichter van Inter-Environnement Bruxelles).

7. Technocraten zijn geen democraten

lees verder

Werkzaamheden symbolisch stilgelegd

Posted on | december 3, 2012 | 1 Comment

Op vrijdag 30 november 2012 hebben 30 actievoerders de werkzaamheden aan de nieuwe voet- en fietspaden langs de Havenlaan symbolisch stilgelegd. Ze eisten dat de verantwoordelijke ambtenaar persoonlijk kwam vaststellen dat boomwortels tegen alle voorschriften in met de graafmachine worden afgerukt, gereedschap niet wordt ontsmet, boomwonden niet worden verzorgd en de grond niet wordt verrijkt om de groei van nieuwe wortels te bevorderen.

video kijken

Het Gewest heeft zich zoals gewoonlijk beperkt tot het verspreiden van desinformatie. Verder lezen

REGLEMENT ? WELK REGLEMENT ?

Posted on | november 28, 2012 | 2 Comments

Het Brussels Gewest heeft een reglement dat bepaalt hoe werkzaamheden in de omgeving van bomen moeten worden uitgevoerd.  Kort samengevat:

•    bij graafwerkzaamheden moeten speciale voorzorgen genomen worden om de wortels te beschermen; wortels moeten handmatig met gedesinfecteerde zagen of snoeischaren verwijderd worden, waarna het snijoppervlak met een schimmeldodend wondafdekmiddel moet worden behandeld; Verder lezen

HAVENLAAN, ASFALT, PLATANEN EN… DEMOCRATIE

Posted on | november 22, 2012 | 4 Comments

De verkiezingen waren nog niet voorbij of de Brusselse regering had al besloten om de stoepen langs de Havenlaan onder handen te nemen. De gevolgen logen er niet om, zoals op de foto’s is te zien.

Het plan is de bestaande stoepen te vervangen door gemengde voet- en fietspaden, te bedekken met… asfalt. Verder lezen

BOMEN KAPPEN, ASFALT LEGGEN EN DE KLEINZIELIGE TECHNOCRATIE

Posted on | oktober 24, 2012 | No Comments

Het vellen, maandag 22 oktober 2012

Maandag 22 oktober is het Brussels Gewest begonnen met het rooien van 28 ziek verklaarde platanen langs de Havenlaan. Het Actiecomité Patrimonium, Kasseien en Platanen (APKP)  verzet zich hier niet tegen. Maar wij benadrukken dat mevrouw Grouwels, minister van openbare werken, op 5 juni in de Overlegcommissie en op 13 juni in de Commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement heeft toegezegd dat deze en alle andere platanen die de afgelopen jaren zijn gekapt, zullen worden vervangen door nieuwe aanplant.

Wanneer jonge bomen in een bestaande rij geplant worden, moeten de takken van de oudere bomen ernaast uitgedund worden, anders worden de jonge bomen in hun groei belemmerd. Het APKP zal erop toezien dat de administratie dit naar behoren doet. Verder lezen

EEN FEESTELIJKE OPENING… EN DAARNA?

Posted on | september 18, 2012 | No Comments

Lintjes knippen, handjes schudden, eenmaal de ministers en fotografen weg zijn, wel dan gebeurt er gewoon niets meer.

Jaren gaan voorbij. Geen onderhoud. Langzaam maar zeker verloedert de boel. Tot ze beslissen alles maar van nul af aan opnieuw te doen. Verder lezen

WAT WE NIET MOGEN DOEN MET BOOMWORTELS

Posted on | september 13, 2012 | No Comments

.

.

.

doorsnijden door een goot te leggen

.

doorsnijden door de bovengrond te verlagen

.

verstikken door de bovengrond op te hogen

.

uitdrogen door een waterdichte deklaag te leggen

.

.

Bron: Du bon usage des arbres, un plaidoyer à l’attention des élus et des énarques, Francis Hallé, Actes Sud.

Boom(eke)-put

Posted on | september 12, 2012 | No Comments

Puits à arbre

Betondoosje voor natuur als voorwendsel: de povere esthetiek van de technocraat.

Feest van de Stadsboom #2

Posted on | augustus 30, 2012 | No Comments

Feest van de StadsboomZoals jullie ongetwijfeld nog weten, hebben we vorig jaar samen een klinkende overwinning behaald tegen een duur en absurd plan, een plan dat korte metten wilde maken met ons erfgoed en onze openbare ruimte, een plan dat onze vertrouwde platanen en kasseien zonder pardon uit de weg wilde ruimen om de auto en de vrachtwagen vrij baan te geven.

Na maandenlang actievoeren haalden de omwonenden en hun verenigingen uiteindelijk hun gelijk bij de rechter. Die oordeelde dat het Gewest de bouwvergunning niet had nageleefd en bovendien de burgers onvoldoende inspraak had gegeven.

Dit vonnis gaf ons vertrouwen. Wij hoopten dat er snel een nieuw plan zou komen dat voorrang zou geven aan nieuwe voet- en fietspaden en ruimte zou laten voor de zorg die onze historische kasseien en platanen verdienen.

Midden juli kwam de ontnuchtering. Opnieuw liet het Gewest de bewoners en hun verenigingen links liggen.

Mobiel Brussel bleek namelijk al plannen klaar te hebben voor betonnen voetpaden met funderingen van 30 centimeter diep. Zulke funderingen zullen de boomwortels onherroepelijk aantasten en de platanen op de middellange termijn vernielen. Kijk maar naar wat er deze zomer aan de Louizalaan is gebeurd, daar moest een reeks kastanjebomen gerooid worden omdat hun wortels in 2007 waren beschadigd bij werkzaamheden van de MIVB. Dat laten we aan de Havenlaan niet nog eens gebeuren!

Trouwens, het huidige plan van Mobiel Brussel kost maar liefst €900.000 en de uitvoering duurt 80 dagen met als eindresultaat een pad van 2,50m breed. Daar stellen wij een veel goedkoper, sneller en rationeler voorstel tegenover.

Het voorstel dat wij hebben uitgewerkt kost hoogstens €200.000, kan in 20 dagen worden uitgevoerd en levert een 4 meter breed voet- en fietspad op. En dat alles zonder het verkeer op de rijweg te hinderen.

Na bijna veertig jaar achterstallig onderhoud ligt de Havenlaan er ernstig vervallen bij. Allemaal willen wij dat daar nu eindelijk iets aan gebeurt. Wij willen dat er een Havenlaan komt waar iedereen zich goed bij voelt: voetgangers, fietsers, automobilisten en natuurlijk ook de platanen. Maar dan wel graag zonder dat daarbij ons erfgoed wordt vernield.

Kom naar de tweede Stadsboom, op de hoek van de Havenlaan en het Saincteletteplein.

zondag 9 september 2012 om 15.00 uur

DOWNLOAD de A3-affiche,

print ze uit en hang ze aan je venster.

Feest van de Stadsboom #2: GEBRUIKSAANWIJZING

Feest van de Stadsboom #2: SONGS

28 bomen omhakken = 28 bomen herplanten

Posted on | mei 7, 2012 | No Comments

Begin 2012 diende Mobiel Brussel een aanvraag in bij de Stad Brussel om 28 platanen op de Havenlaan om te hakken. Volgens de specialisten van Mobiel Brussel zijn deze bomen gevaarlijk en/of ziek. Indien dit werkelijk het geval is, dan dienen die bomen uiteraard geveld te worden. Maar we willen wel dat er onmiddellijk jonge, nieuwe exemplaren geplant worden op dezelfde plaats. En eveneens dat er nieuwe platanen komen daar waar ze reeds enige tijd verdwenen zijn. Dit is voor ons de enige garantie dat het hier niet gaat om een strategie van langzaam leegkappen. Als de definitieve heraanleg binnen vijf jaar een aanvang neemt, zullen deze jonge exemplaren al behoorlijk gegroeid zijn.

Een overlegcommissie vond plaats bij de Dienst Stedenbouw van de Stad Brussel op 5 juni. Er waren een dertigtal leden en sympathisanten van de APKP aanwezig om de onmiddellijke heraanplanting van de gevelde platanen te eisen. De commissie volgde onze logica. De aanvraag om de 28 platanen te kappen werd aanvaard, maar ‘op voorwaarde in de loop van hetzelfde jaar dezelfde soort bomen opnieuw aan te planten’.

Prijs van de voorlopige heraanleg

Posted on | mei 4, 2012 | No Comments

Option :

* Conservation du pavement acceptable ;

* Démolition du pavement en mauvais état ;

* Réutilisation sur place de l’ancien pavement comme gravier ;

* Revêtement en sable ternaire (concassé de porphyre 0/4). Verder lezen

Verslag overlegvergadering Havenlaan 26 april 2012

Posted on | mei 4, 2012 | No Comments

Doel – Heraanleg Havenlaan – Kleine herstellingswerken op korte termijn en heraanleg op middellange termijn.

Datum / Plaats – 26 april 2012 / Kabinet Minister Brigitte Grouwels

Samenvatting van de discussie

Context

De huidige staat van de Havenlaan vereist de opstart van een geïntegreerde studie voor een nieuw project van heraanleg van de Havenlaan en van het stuk Claessensstraat tussen de Koninginnelaan en de Havenlaan. Deze opdracht bestaat uit een fase van definiëring van het project, inclusief de organisatie van participatie met de verschillende gebruikers van de laan, de buurtbewoners en andere betrokkenen. Van zodra het lastenboek wordt uitgeschreven, zal ook de medewerking van de Bouwmeester worden gevraagd. Verder lezen

Platanen voor de bijl

Posted on | april 20, 2012 | No Comments

Arbre condamné - Veroordeelde boom

Elf platanen werden met een gele ‘V’ gekenmerkt (aan de kant van het trottoir). Ze zullen geveld worden nadat de vergunning via de gebruikelijke wijze zal zijn afgeleverd.

Het betreft de nummers:
85.01.118, 117, 116, 114, 109, 107 (op het trottoir ter hoogte van het  T.I.R.)
85.02. 142, 138, 136, 126,114 (op het trottoir ter hoogte van het Koninklijk Pakhuis van Thurn en Taxis).

We verzetten ons niet tegen deze kap.
Maar we eisen de verwijdering van de boomstronken, en de onmiddellijke heraanplanting van jonge platanen op dezelfde plaats.
We eisen bovendien dat, overal waar in de loop van de vorige jaren bomen verdwenen, nieuwe exemplaren geplant worden.

Meer info: Brusselnieuws  (18/04/2012) Grouwels: ‘Stad aansprakelijk voor gevaarlijke bomen Havenlaan’

Opgepast: gevaarlijke bomen!

Posted on | april 12, 2012 | No Comments

Sinds enige tijd weten we dat Mobiel Brussel een nieuwe studie heeft laten uitvoeren om de toestand van de platanen te evalueren (lees artikel op hun website). Daaruit blijkt dat er zich “59 gevaarlijke bomen” onder de 313 platanen van de Havenlaan zouden bevinden. 28 daarvan dienen snel verwijderd te worden waarvan 11 zelfs onmiddellijk (het rapport is al zo’n drie maanden oud maar de elf gevaarlijke bomen staan er nog). De 31 overblijvende “gevaarlijke platanen” zouden binnen de 3 tot 15 jaar geveld dienen te worden.

Verder lezen

(Français) Changer de paradigme

Posted on | februari 13, 2012 | No Comments

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

Eindelijk…

Posted on | februari 7, 2012 | No Comments

Op vrijdag 3 februari 2012 ging onze eerste ontmoeting met minister Brigitte Grouwels door. Zij werd bijgestaan door medewerkers van haar kabinet, van Mobiel Brussel en het studiebureau belast met de plannen van de Havenlaan.

De vergadering is in een “constructieve” sfeer verlopen en het “alternatieve plan” is het onderwerp van een eerste discussie geweest. De minister heeft zich verbonden om tegen eind maart een korte-termijnplan voor te stellen dat de situatie voor voetgangers en fietsers op de Havenlaan zou moeten verbeteren .

Eén van de volgende dagen zal de administratie eveneens het fytosanitair rapport (einde herfst 2011) vrijgeven voor analyse. Er werd een overeenkomst bereikt om in de nabije toekomst verdere overlegvergaderingen te organiseren met betrekking tot de Havenlaan.

Les Bruxellois de l’année 2011

Posted on | januari 17, 2012 | No Comments

De APKP (Actie Patrimonium Kasseien Platanen) werd door Vlan, Télébruxelles en Le Soir tot ‘Brusselaar van het jaar’ verkozen in de categorie ‘maatschappij’. Het toont de impact die onze actie heeft gehad aan en de steun die ze bij een groot deel van de Brusselse bevolking geniet. Een goede start van het nieuwe jaar, want er moet nog heel wat werk verzet worden voor we tevreden onze actie kunnen opdoeken.

Bekijk de reportage vanaf minuut 13.  http://www.telebruxelles.net/portail/emissions/magazines-a-voir-en-ligne/le-bruxellois-de-lannee-2011

Etablissementen Plasman

Posted on | december 23, 2011 | No Comments

Een foto uit de kalender LACA 2012.
Gebouw dat gesloopt werd en zich bevond op het braakliggende terrein waar het “Café du Port” twee maal plaatsvond.

Etablissements Plasman, Havenlaan 118. In het jaar 1927, de platanen zijn net geplant: ze worden nog ondersteund door een stok. Verzameling Pierre Schacht.

Wenskaarten Havenlaan

Posted on | december 17, 2011 | 1 Comment

Voeux avenue du Port 2012

Wens familie en vrienden een mooi 2012 toe en laat de Havenlaan niet uit ons geheugen verdwijnen.
U kan de wenskaarten voor 1€/stuk kopen bij Zoubida (Laken), Wim (Laken) of Patrick (Vijfhoek/Molenbeek) [zend een mail naar info@avenueduport.be]. Vanaf 10 exemplaren sturen we ze zonder bijkomende kosten naar u thuis op.
Alle Brusselse ministers, parlementsleden, schepenen en gemeenteraadsleden zullen eveneens een wenskaart in hun bus krijgen. We hebben voorlopig bomen en kasseien kunnen redden, maar we willen ook snel een degelijke heraanleg met respect voor het erfgoed. We maken hen hiermee duidelijk dat we de zaak blijven opvolgen. Momenteel werken we met Fietsersbond, Gracq, NOMO een plan uit voor de heraanleg waarmee we naar de regering zullen stappen.

Interpellaties in het Brussels parlement (26/10/2011)

Posted on | november 1, 2011 | No Comments

Serge de Patoul en Aziz Albishari interpelleerden de ministers Grouwels et Kir in de Commissie Infrastructuur : download de pdf (115 Kb)

Onze reactie op de nieuwe plannen voor de Havenlaan van de Brusselse regering

Posted on | november 1, 2011 | No Comments

De APKP verwelkomt de beslissing van de Brusselse regering om niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter die de klachten tegen de geplande heraanleg van de Havenlaan gegrond verklaarde en de werken deed stilleggen.

De APKP is eveneens verheugd dat de Brusselse regering dit dossier niet op de lange baan wil schuiven en direct werk wil maken van herstelwerkzaamheden aan de trottoirs opdat fietsers en voetgangers zich eindelijk op een comfortabele manier via deze laan kunnen verplaatsen. Verder lezen

Havenlaan: herstel de trottoirs voor voetgangers en fietsers NU!

Posted on | oktober 29, 2011 | 1 Comment

APKP (Actie, Patrimonium, Kasseien & Platanen), ARAU, BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu), BruxellesFabriek, wijkcomité Maria-Christina Koningin Stefania, Havenwijkcomité, Fietsersbond, GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens), IEB (Inter-Environnement Bruxelles), le groupe local de Bruxelles du mouvement politique des Objecteurs de Croissance, NoMo (Anders mobiel) en PlaceOvélo! vragen:

Havenlaan : herstel de trottoirs voor voetgangers en fietsers NU !

Nu de ‘Havenlaansaga’ afgelopen is, en ondanks verschillende meningen over de precieze definitieve heraanleg, vragen bovenstaande organisaties dat het Gewest de bermen langs de rijweg snel herstelt, zodat ze gebruikt kunnen worden door fietsers en voetgangers. Verder lezen

Rondvaart op het kanaal

Posted on | oktober 29, 2011 | No Comments

Rondvaart (in het Frans) georganiseerd door Ieb en Cinema Novo.

Canal / Kanaal

Suite au succès de la balade en péniche proposée par le festival PleinOPENair cet été, IEB s’est associé au Cinéma Nova pour réitérer l’expérience.

Deux nouvelles dates sont organisées : le samedi 29 octobre et le mercredi 9 novembre, chaque fois de 14 h à 18 h. Verder lezen

Milieustakingsvordering: samenvatting van het vonnis van 5 oktober 2011

Posted on | oktober 27, 2011 | No Comments

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is veroordeeld omdat niet alle geplande werkzaamheden in de stedenbouwkundige vergunning vermeld stonden en omdat de manier waarop die vergunning was afgeleverd in strijd was met meerdere wettelijke bepalingen.

De rechter merkt op dat het Gewest zijn eigen wetgeving heeft overtreden, in het bijzonder de Brusselse Code voor Ruimtelijke Ordening, en dat de stedenbouwkundige vergunning onvoldoende gemotiveerd is. Verder lezen

Alternatieve Open Monumentendag – 18 september

Posted on | september 13, 2011 | 2 Comments

ONDER DE PLATANEN, DE KASSEIEN

Iedereen kent ondertussen wel de Brusselse Open Monumentendagen. Elk jaar, in het derde weekend van september, wordt dan het rijke Brusselse erfgoed opgengesteld voor het publiek.

Maar kent u ook de Alternatieve Open Monumentendag?

Nee? Dat is ook niet zo vreemd, want het is iets nieuws. De “Alternatieve Open Monumentendag” vindt plaats langs de Havenlaan in Brussel, op zondag 18 september van 10.00 tot 17.00 uur, en is getiteld

ONDER DE PLATANEN, DE KASSEIEN

Avenue du Port Verder lezen

Is onze mobilisatie te laat van start gegaan?

Posted on | september 13, 2011 | No Comments

We horen het argument als een mantra weerkeren: de burgermobilisatie is veel te laat op gang gekomen. De bewoners hadden veel vroeger van zich moeten laten horen. Nochtans, er waren bewoners en organisaties die naar de overlegcommissie zijn geweest om hun grieven te uiten. Maar minister Pascal Smet, verantwoordelijk voor het project in 2008, leed blijkbaar ook aan een bepaalde vorm van doofheid. Er werd geen rekening gehouden met de bezwaren van bewoners, Bral, Arau, Ieb, Leefmilieu Brussel, Erfgoedinstanties,… Blijkbaar schrikt men er in deze zaak niet van terug de geschiedenis lichtjes te vervormen om de burgerbeweging die zich hier heeft gevormd in een slecht daglicht te stellen. U kan hier het document downloaden dat Arau op dat moment heeft opgesteld: 08-05-21_Arau (pdf 221Ko). geen Nederlandse vertaling

Cijfers en bedreigingen

Posted on | september 13, 2011 | 1 Comment

Op dit moment hebben we 11.000 handtekeningen verzameld tegen de huidige plannen van heraanleg van de Havenlaan. 650 mensen hebben reeds een electronische brief verstuurd naar Minister Grouwels (die in copie verstuurd worden naar de andere ministers en de partijbureaus). Sedert enkele weken hebben ook alle platanen een adoptie-ouder. In september werd de website gemiddeld 970 keer per dag bezocht. Tientallen artikels verschenen reeds over de omstreden heraanleg van de Havenlaan: u vindt ze terug in ons persoverzicht. Dit alles Verder lezen

Laatste ontwikkelingen

Posted on | september 6, 2011 | 2 Comments

Het hele Havenlaandossier is momenteel in een stroomversnelling terecht gekomen. We zullen trachten u op onze website op de hoogte te brengen van de recente gebeurtenissen.

Maandagnamiddag (05/09/2011) is de Procureur des Konings naar de Havenlaan gekomen omdat er onregelmatigheden zouden zijn met de bouwvergunning. We weten niet of hij de werf vandaag zal verzegelen: we houden u op de hoogte vanaf het moment dat hierover duidelijkheid bestaat.

Maandagavond (05/09/2011) is de Brusselse gemeenteraad samengekomen waar gemeenteraadslid Zoubida Jellab een interpellatie over de Havenlaan heeft gedaan. De burgemeester heeft in overeenstemming met zijn college beslist geen toestemming te verlenen voor de kap van de platanen. Dit betekent dat er momenteel geen nachtwake meer nodig is: dus geen tentenkamp, geen nachtelijke patrouilles. We dienen echter waakzaam te blijven.

Dinsdag (06/09/2011) : Minister Grouwels kondigt aan dat ze wil doorgaan met haar project, en dat ze zo snel mogelijk conclusies verwacht van het gerecht. Later op de dag communiceren de beide groene Brusselse partijen Ecolo en Groen! hun intentie om gezamelijk een herziening van het project voor de heraanleg te vragen op de eerstvolgende ministerraad. Minister-President Charles Picqué onderstreept vooral het belang om de kalmte in de regering te bewaren.

Woensdag (07/09/2011) : De ministerraad beraadt zich over het voorstel van Ecolo en Groen! om het project voor de heraanleg te faseren, en voorlopig prioriteit te verlenen aan kleinere ingrepen voor voetgangers en fietsers. De tijd dat de werf stilligt willen de groenen gebruiken om de gecontesteerde elementen van het project te herzien. Minister Grouwels blokt dit initiatief af. De conclusie van de vergadering is dat de regering beslist om een speciale commissie op te richten die gelast is met het onderzoeken van het impact van het stilliggen van de werf. Wordt vervolgd…

 

Voorlopig geen dagelijkse bijeenkomst meer op de Becokaai

Gezien het stilleggen van de werf is het op dit moment niet nodig om elke avond samen te komen op de Becokaai. We houden u op de hoogte van de volgende acties. U kan ons steeds contacteren op info@havenlaan.be voor suggesties.

Nachtwake

Posted on | september 5, 2011 | 2 Comments

Nachtwake

Verder lezen

Havenlaan: de stedelijke democratie uitgespuwd!

Posted on | september 2, 2011 | 5 Comments

Historiek…

Oktober 2008: het project van heraanleg van de Havenlaan gaat in openbaar onderzoek. Het veroorzaakt een golf van verontwaardiging bij de buurtcomités en bewonersverenigingen. De overlegcommissie stapt over alle bezwaren heen en kent de vergunning toe.

Juni 2009: de nieuwe Brusselse regering schrijft het Havenlaanproject in haar programma in. Geen enkele politieke partij had het als punt in haar campagne opgenomen. De bouw van het BILC, het geplande logistieke overslagcentrum dat naast Thurn&Taxis zou gevestigd worden, werd afgelast. De heraanleg van de Havenlaan was echter op maat van dit centrum geschreven. Verder lezen

Massale bijeenkomst zondag 4 september

Posted on | september 1, 2011 | 5 Comments

Voor de Havenlaan
en zoals de Brusselse ministers
draaien we zondag onze “kazak” (ons vest)

Bijeenkomst
op zondag 4 september 2011
Becokaai om 15h
(Saincteletteplein)

Persbericht volgt

Fiat van de Brusselse regering tot vernietiging van de Havenlaan

Posted on | september 1, 2011 | 1 Comment

Lees volgend artikel op Brussel Nieuws voor meer info

Kasseien en platanen verdwijnen

Reden te meer om het verzet verder te blijven voeren via de petitie en door brieven naar Grouwels en haar ministers te sturen.

Toelichting van het alternatieve project van de bewoners

Posted on | september 1, 2011 | No Comments

Terwijl de regering de nota van minister Grouwels over de gevolgen van een mogelijke annulatie van de betonnering van de Havenlaan bestudeert, analyseren de bewoners en verenigingen die lid zijn van APKP de tekst en doen concrete voorstellen aan de overheid.
De bewoners hebben de nota aan een objectieve lezing onderworpen, in een poging dit netelige dossier uit de impasse te halen. De hierna volgende argumenten tonen aan dat het alternatieve project van de bewoners perfect realiseerbaar is. Het verschaft banen voor 40 Brusselaars, ontwikkelt de lokale en niet-delocaliseerbare economie, en laat het Gewest toe een substantiële besparing te realiseren.

“Verantwoord project – Onrealistisch tegenproject” ?

“De bomen zijn ziek, en moeten gekapt worden.”

De nota geeft aan dat 24 bomen in slechte staat verkeren, waarvan er 11 reeds gekapt zijn. Er resten dus 13 zieke bomen, op een totaal van bijna 300. Het argument van mevrouw Grouwels weegt dus niet zwaar: minder dan 3% van de bomen zijn ziek.

“De bomen staan de aanleg van een fietspad in de weg.”

Dit is onwaar, het alternatieve project voorziet in het behoud van de bomen en de aanleg van een beveiligd fietspad. De bewoners zijn bereid om de regering te ontmoeten om hierover tekst en uitleg te verschaffen. Verder lezen

Na het Feest van de Stadsboom

Posted on | augustus 29, 2011 | 1 Comment

De grûûte Kettinzoeg werd op zondag 28 augustus vóór 17u voor de eerste keer in zijn geschiedenis geveld. Dit gebeurde in een goedgemutste vrolijke sfeer die zelfs de stortvlaag niet getemperd kreeg.

 

Fête Stadsboom Feest

 

De strijd van de Bûûmredders, de wonderlijke pis van  Mannenken Pis, het doorslaggevende gewicht van de Keezers, werden op het kantelmoment bijgestaan door een memorabele stortvlaag.  Dit alles bespoedigde de val van de Bûûmekapper, gezonden door Dikkenek. Deze laatste was, zoals gewoonlijk, weer actief achter de schermen.

De interviewers van de auditieve geheugenbank « BBOT – Brussel Behoort Ons Toe » deden hun ronde om getuigenissen te verzamelen van dit nieuwe Brusselse folkloristische evenement.

In de Keesbus werden 351 stemmen uitgebracht.  Gegeven het feit dat elke Keezer over één stem beschikt, kennen we alzo het aantal deelnemers aan de manifestatie. Het Feest van de Stadsboom wordt daarbij uitgeroepen tot de eerste genummerde manifestatie van België.

Nu maandag, 29 augustus, komt de Brusselse regering voor de eerste keer samen na het zomerreces. We willen dat deze op haar beslissing voor heraanleg van de Havenlaan terugkomt en zo snel mogelijk de plannen herbekijkt om tot een respectvolle aanleg te komen. Respectvol voor gebruikers, omwonenden en patrimonium. Verder lezen

Het tij keert

Posted on | augustus 25, 2011 | No Comments

Bijna dagelijks komen er nieuwe verklaringen van ministers in het nieuws die de voorliggende plannen van heraanleg van de Havenlaan verwerpen. Lees ons persoverzicht om bij te blijven.

Tervurenlaan

Posted on | augustus 22, 2011 | 2 Comments

L'avenue de Tervueren avant les travaux de réaménagement.Mevrouw Grouwels heeft meerdere keren verklaard dat nu de werken aan de Tervurenlaan klaar zijn, de bewoners tevreden zijn dat de kastanjelaren verwijderd zijn. Klopt dit wel?

Nee, dat klopt niet.

 

Mevrouw Grouwels moet uitkijken met wat ze zegt, want niemand kan zomaar in naam van de bevolking of van de bewonerscomités spreken.
Kan mevrouw Grouwels aan het brussels parlement een document voorleggen waaruit blijkt dat wat zij de bewoners van de Tervurenlaan in de mond wil leggen klopt? Nee, zulk een document is er niet. Verder lezen

Het eerste ‘Feest van de Stadsboom’

Posted on | augustus 20, 2011 | 6 Comments

Zondag 28 augustus 2011 van 15u tot 17u

Beco-kaai naast Saintecletteplein (tegenover KBC)

 

Het komt erop aan de grûûte Kettingzoeg voor 17.00 u te vloeren.  Anders wacht ons verschrikkelijk ongeluk.

De grûûte Kettingzoeg wordt gehanteerd door de Bûûmekapper.  Hij vertegenwoordigt de Dood.  Vroeger stelde men de dood voor met een zeis, maar hij is nu wat moderner.  Op zichzelf betekent hij niets, die bûûmekapper

La fête du StadsboomDe echte schuldige, dat is de Dikkenek.  Dat is de technocraat, de apparatsjik, de neoliberaal.  Hij luistert niet en hij ziet ook niet, vooral niet datgene wat evident is. Nooit twijfelt hij ergens aan. Hij weet altijd alles beter dan anderen. Hij werkt in de schaduw. Hij is degene die de bevelen geeft.  Door zijn schuld is die Bûûmekapper aan het werk.  Hij heeft hem laten komen.  De Dikkenek is de boze geest van de Bûûmekapper. Hij maakt de stad kapot…

Dan, om de fatsoensnormen te verdedigen, moesten de Bûûmredders in beweging komen. Dat zijn doodgewone mensen, niet bijzonder groot of mooi, maar zij hebben wel een hart.  Zij verpersoonlijken het goede. Zij verdedigen zich met dikke kasseien, waarop het blad van de grûûte Kettingzoeg bot wordt.

 

En dan hebben we Manneken Pis.  Die moeten we niet meer voorstellen.  Hij is de ziel van Brussel.  Hij is het die kracht geeft.  Zijn pis (geuzebier) geneest de wonden.

Voor elke boom staat een adoptieouder.  Dat zijn de verantwoordelijke ouders die beschikken over beschermende krachten.  Ze zijn te herkennen aan hun witte armband met daarop het nummer van hun boom.  Speciaal voor deze gelegenheid hebben ze elk hun eigen boom langs de bedreigde Havenlaan versierd.  Zij staan in voor een goed onthaal en zorgen als goede huisvaders voor het verwijderen van ongenode gasten.

En daar overal omheen staan wij, de deelnemers.  Wij zijn de Keezers (kiezers) die onze stem uitbrengen in de Keesbus.  In Alice in Wonderland is elke dag een niet-verjaar-dag.  Bij ons is het elke dag een niet-kies-dag. Voor één dag kiezer, voor altijd burgers!

Door het gewicht van de stemmen in de Keesbus verliest de Bûûmekapper zijn kracht.  Op de kritieke momenten roepen we steeds harder NEÏE!

We versieren onze kleding met spullen die getuigen van onze gehechtheid aan de natuur: bloemen, klimop, takjes groen…

Ouders, kinderen en vrienden, we komen allemaal samen voor dit uitgelaten gebeuren, om te laten zien dat we fel gekant zijn tegen de vernietigende vernieuwing van de Havenlaan, gepland voor 5 september 2011. De dag na ons feest komt de Brusselse regering voor de eerste keer opnieuw bijeen na het zomerreces. Wij willen dat ze deze beslissing herzien en het hele project aan een nieuwe studie onderwerpen.

 

Havenlaan, hoek Saincteletteplein

Daarna: de “Auberge espagnole”. Iedereen brengt iets mee om te drinken en te knabbelen en een glas of een beker en een bordje en we delen alles samen.

Hoop voor de Havenlaan!

Posted on | augustus 18, 2011 | No Comments

een vers nieuwtje van de website van Skynet:

Technici van de kabinetten van Brussels minister-president Charles Picqué (PS) en zijn minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels (CD&V) hebben donderdag vergaderd over de heraanleg van de Havenlaan. Ze zullen bekijken of er mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de eisen van de buurtbewoners, die tegen de kap van 300 platanen zijn en de asfaltering van het wegdek. Verder lezen

Dankbetuigingen

Posted on | augustus 17, 2011 | No Comments

Het doet echt plezier om de inzet te zien van jullie allen. Er blijven nog slechts enkele platanen over voor adoptie. We zouden jullie ook willen bedanken voor jullie aanmoedigingen, jullie hulp, jullie berichten in mails en op Facebook. Op dit moment hebben jullie 454 electronische brieven naar het kabinet van de minister verstuurd via de website, en 8000 mensen hebben de petitie reeds ondertekend. De politieke verantwoordelijken kunnen niet meer beweren dat de Brusselaars apathisch en verzuurd zijn (indien ze dat nog niet wisten): we hopen dat het hen zal aanzetten om vaker de mening van de bewoners te consulteren bij ingrijpende veranderingen aan het stadsweefsel, om de werkelijke behoeften te achterhalen: de democratie gaat verder dan het stemhokje.

DIT IS MIJN ADOPTIEFBOOM

Posted on | augustus 16, 2011 | No Comments

Rob Plataan

Een flinke plataan
Een plataan van de Havenlaan
Een van de driehonderd
Een houten hart in een ruwe bolster

Ik noem hem Rob
Rob Plataan
een robuste kerel
onverzaagd

Verder lezen

Havenlaan: een communautair probleem?

Posted on | augustus 15, 2011 | 1 Comment

Vlaamse leeuw Coq wallon

Het debat over hoe de Havenlaan heraangelegd dient te worden mag niet aangegrepen worden om de verschillende gemeenschappen tegen elkaar op te zetten. We dienen te begrijpen dat het hier om een ideologische kloof gaat en niet om een communautaire. Willen we verder doen met de ‘bruxellisation’, de betonnering van onze stad zoals we dat kennen uit het verleden of kiezen we daarentegen voor creatievere en duurzamere oplossingen waarbij verspilling van energie en grondstoffen zoveel mogelijk wordt vermeden, waarbij er niet meer botweg wordt afgebroken en ons erfgoed verkwanseld wordt?

Onze actie is niet tegen de persoon van Brigitte Grouwels gericht: deze actie is een oproep om een achterhaald project te herbekijken. Nederlandstaligen als Franstaligen verzetten zich samen tegen dit project: dat brengt een sprankeltje hoop in deze tijden van communautaire onrust, nietwaar?

OPEN BRIEF AAN BRIGITTE GROUWELS

Posted on | augustus 13, 2011 | 1 Comment

Mevrouw de Minister,

Brigitte,

Ik schrijf U vanuit mijn vakantieverblijf.
In de schaduw van een eeuwenoude olm (een bedreigde boomsoort).
In de schaduw van een boom op een dorpsplein, een palaverboom.
Dorpsouderen overschouwen van hieruit de wereld met hun wijsheid en commentaar. Verder lezen

Reportage Télé-Bruxelles: Picqué et l’avenue du port

Posted on | augustus 13, 2011 | No Comments

Télé Bruxelles reportageEen nieuwe reportage op Télébruxelles.

Deze laatste dagen zijn er veel nieuwe artikels verschenen in de Nederlandstalige én Franstalige pers. Via deze link vindt u ze terug.

Charles, Sauve les platanes !

Posted on | augustus 12, 2011 | 1 Comment

Uittreksel uit de blog van Jacques Mercier (http://jacquesmercier.wordpress.com/)

Jacques MercierCharles Picqué et moi, avons environ le même âge. Je l’ai connu lorsqu’il faisait partie de la Fondation Roi Baudouin. Son engagement et son enthousiasme faisaient plaisir à entendre ! Il parlait un peu de politique, mais avec distance et prudence, connaissant les allées retorses où il faut parfois se balader. Et puis, il a eu la carrière que l’on sait : à Saint-Gilles, à Bruxelles. Je l’ai côtoyé comme Ministre de la Culture et quand il m’a tutoyé devant tout le monde à la RTBF – lors d’une réunion de Cap 48 -, j’ai même rougi ! Aujourd’hui, je lis dans le Soir qu’il est le dernier recours dans cette triste affaire des « 300 platanes » de l’avenue du Port (voir les billets précédents ; je n’y reviens pas). Verder lezen

De 300 platanen die Desvigne bekoren (alleen beschikbaar in het Frans)

Posted on | augustus 3, 2011 | 2 Comments

FRANCOIS ROBERT (uittreksel uit Le Soir)

dinsdag 02 augustus 2011, 08:29

Urbanisme. Les opposants au projet de réaménagement du Port ont un allié : Michel Desvigne, paysagiste de renommée mondiale. Détruire les platanes, c’est détruire la perspective, dit-il. Verder lezen

Nog een prachtige spontane actie

Posted on | juli 28, 2011 | 1 Comment

(Français) L’avenue du Port divise la majorité

Posted on | juli 24, 2011 | 2 Comments

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

Huytebroeck: ‘Stel werken Havenlaan uit’ (Brusselnieuws)

Posted on | juli 20, 2011 | No Comments

Brussels minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) vraagt dat de geplande werken aan de Havenlaan uitgesteld worden. Ze vindt dat er een evaluatie van de plannen nodig is. Minister Brigitte Grouwels (CD&V) benadrukt dat de werken doorgaan zoals gepland. Verder lezen

Officiële overhandiging van de petitie

Posted on | juli 14, 2011 | No Comments

Op 10 juli werd het eerste deel van onze petitie aan mevrouw Françoise Dupuis, voorzitter van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, per mail overgemaakt. Deze petitie, bestaande uit een schriftelijk en een electronisch deel, bevat in zijn geheel meer dan 4200 handtekeningen. Dit document werd op dinsdag 12 juli reeds aan Minister Brigitte Grouwels overhandigd.

Via persoonlijke e-mail werd elk lid van de Regering en het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel geïnformeerd over deze petitie en uitgenodigd om onze actie te vervoegen.

Reportage op Télé Bruxelles

Posted on | juli 13, 2011 | No Comments

Alternatief project voor de Havenlaan

Tele BruxellesHet front van de critici op het gewestelijk project van heraanleg van de Havenlaan taant niet. Buurtbewoners en verenigingen hebben hun alternatief project deze morgen aan minister Grouwels voorgelegd. Ze stellen een ‘lichtere’ renovatie voor in tegenstelling tot de volledige betonnering die onherroepelijk het verdwijnen van de 300 platanen en anderhalf miljoen kasseien zal teweegbrengen.
voir le reportage

Goede vakantie, plataan

Posted on | juli 12, 2011 | 1 Comment

Daar ik nu op vakantie vertrek, heb ik een afscheidsjasje gehaakt om mijn geliefde plataan te beschermen tijdens mijn afwezigheid. Doe zo verder met de acties: ik hoop dat we onze platanen van de kap kunnen vrijwaren. Ik zal aan jullie denken vrijdag voor de drink op de Havenlaan: jullie zijn een fantastisch buurtcomité!!! – Barbara

Café du Port 2

Posted on | juli 8, 2011 | No Comments

Welkom op de tweede editie van ons Café du Port: u wordt er met open armen ontvangen door de platanen. Feestelijke ambiance verzekerd, wees erbij en breng gerust vrienden en/of familie mee. Kinderen welkom. Ieder brengt een versnapering en/of iets om te drinken mee teneinde de voorraad van het café aan te vullen.

Vrijdag 15 juli 2011, vanaf 19h30

op de hoek van de Havenlaan met de Stapelhuisstraat

Café du Port 2

Café du Port 2, vrijdag 15 juli 2011 vanaf 19h30

Heraanleg van de Havenlaan : van paradigma veranderen

Posted on | juli 7, 2011 | No Comments

Indien u niet gelooft in de dreiging van de opwarming van het klimaat, of in de uitputting van fossiele brandstofbronnen, stopt u dan maar direct met lezen, want wat volgt mag dan wel onthutsend zijn, het is ook een lange tekst. Lang, omdat er geen eenvoudige antwoorden zijn voor complexe problemen. Niet gecompliceerd, maar complex, in de zin van veelvormig en onderling samenhangend.

Patrimonium

Ons protest gaat uit van het standpunt van de estheet, van het standpunt van de historicus, kortom, van het standpunt van de liefhebber van het stedelijk erfgoed. De Havenlaan is een lange geplaveide laan, omzoomd met platanen; de laatste van haar soort in Brussel. Als getuige van de XIXde eeuw structureert ze op essentiële wijze de industriële havensite van Thurn & Taxis, waar het Maritiemstation, het Koninklijke Stapelhuis, het kanaal en de laan zelf als één geheel zijn ontworpen.

Verder lezen

Rare vogels gespot in de platanen

Posted on | juli 4, 2011 | No Comments

Er doen nogal wat fabeltjes de ronde dat de platanen de biodiversiteit in de stad zouden verschralen. Nochtans nam uw dienaar onlangs enkele ongewone soorten waar in de kruin van de platanen, wat voorgaande hypothese ontkracht. Moest deze soort zich voor een langere periode in de platanen nestelen, dan zal het Gewest dienen af te zien van haar plannen om deze bomen te vellen.

Birdy 1

De koelte van de platanenkruin is een zegening voor talrijke diersoorten.

Birdy 2

Deze nieuw ontdekte soort blijkt uitermate communicatief, doch verdedigt hardnekkig zijn territorium (in dit geval de plataan).

keep looking »