Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Minister Grouwels tracht het protest monddood te maken

Posted on | mei 3, 2011 | No Comments

Op 27 maart organiseerden bewoners uit de buurten rond de Havenlaan een actie om te protesteren tegen de voorziene kap van de 300 platanen die langs deze laan staan.  Een tweehonderdtal mensen hebben zich symbolisch vastgeketend aan de bomen en hebben de platanen versierd met een 400-tal affiches met hartjes en slogans. Enkele dagen later was alles verdwenen.

La région enlève l'affichage des habitants

Mobiel Brussel is bezig de affiches van de bomen af te krabben.


De protestbeweging is daarmee niet opgehouden. Tijdens het Paasweekend werden er opnieuw affiches met slogans en hartjes op de bomen gehangen, ditmaal bevestigd met een mengsel van meel en water. Het Gewest kon binnen de kortste keren weer een ploeg ter plaatse sturen (Mobiel Brussel) om ze te verwijderen, wat twee arbeiders twee dagen tijd nam. De vastberadenheid en de snelheid waarmee het Gewest deze affiches verwijdert is opmerkelijk: de ettelijke sluikstorten die deze laan ontsieren blijven er meestal weken liggen alvorens er tot verwijdering wordt overgegaan. De prioriteiten liggen hier duidelijk niet op het net maken van deze laan, maar bij het monddood maken van een protestbeweging tegen de aangekondigde plannen voor heraanleg van de havenlaan. Plannen die niet enkel het kappen van de 300 platanen voorzien, maar eveneens het verwijderen van anderhalf miljoen kasseien. Tijdens het weekend van 1 mei werden opnieuw affiches geplakt die weerom enkele dagen later verwijderd werden. Ook ditmaal zonder bekommernis voor de sluikstorten.

De bewoners en de bewonersorganisaties die zich tegen dit project verzetten vragen een duurzame en kwalitatieve heraanleg van de Havenlaan, met respect voor het lokale erfgoed. Ze zouden er graag brede trottoirs en een comfortabele gescheiden en beveiligde fietspaden aangelegd zien, evenals een heraanleg van de rijweg die de snelheid van het gemotoriseerd verkeer vermindert, in tegenstelling tot de stadssnelwegen zoals de Groendreef.

De diensten van mevrouw Grouwels kunnen gerust verder onze affiches blijven verwijderen met het geld van de belastingbetaler: we zullen onze acties verderzetten om zoveel mogelijk mensen te informeren van de nakende plannen.

Affichage de la Région

Sluikstorten storen de minister niet in het minst, die mogen blijven liggen.

Affichage de la Région datant de 2008

Een affiche betreffende de heraanleg van de Havenlaan daterend van 2008. Deze affiche werd niet verwijderd…

enlevement 3 mai

Mobiel Brussel heeft als hoogste prioriteit het verwijderen van affiches die zich tegen hun plannen verzetten. Gevaarlijke verkeerssituaties verhelpen blijkt een lagere prioriteit te hebben.

 

Comments

Leave a Reply

*