Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Het is NIET te laat om dit project te stoppen!

Posted on | juni 6, 2011 | No Comments

HET ZAL TE LAAT ZIJN EENS DE WERKEN UITGEVOERD ZULLEN ZIJN!

En dan nog dienen we de verantwoordelijken duidelijk te maken dat hun beslissingen niet de juiste waren, dat ze de stad op een andere manier dienen te beheren. Het algemeen belang hoort belangrijker te zijn dan de belangen van zekere industriële en economische lobbygroepen. Zelfs indien het Gewest de aannemer een schadevergoeding betaalt kan men nog veel geld besparen door dit project te laten vallen. Ons alternatief is namelijk veel goedkoper. Zonder ermee rekening te houden dat binnen 15 jaar, wanneer de oliepiek achter ons ligt, deze betonbaan zijn nut zal hebben verloren.

Het enige negatieve aspect van onze actie is het vertragen van de komst van degelijke trottoirs en een fietspad.

Maar ook de Overlegcommissie was niet onverdeeld gelukkig met de voorliggende plannen (8 juli 2008).
Voor: de Stad Brussel + de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel (GOMB)
Tegen: zowel de Directie Monumenten en Landschappen als de Directie Stedenbouw van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH)  + Leefmilieu Brussel (BIM)

Comments

Leave a Reply

*