Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Verslag overlegvergadering Havenlaan 26 april 2012

Posted on | mei 4, 2012 | No Comments

Doel – Heraanleg Havenlaan – Kleine herstellingswerken op korte termijn en heraanleg op middellange termijn.

Datum / Plaats – 26 april 2012 / Kabinet Minister Brigitte Grouwels

Samenvatting van de discussie

Context

De huidige staat van de Havenlaan vereist de opstart van een geïntegreerde studie voor een nieuw project van heraanleg van de Havenlaan en van het stuk Claessensstraat tussen de Koninginnelaan en de Havenlaan. Deze opdracht bestaat uit een fase van definiëring van het project, inclusief de organisatie van participatie met de verschillende gebruikers van de laan, de buurtbewoners en andere betrokkenen. Van zodra het lastenboek wordt uitgeschreven, zal ook de medewerking van de Bouwmeester worden gevraagd.

In afwachting van een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning moet de veiligheid van de actieve vervoersmodi worden gegarandeerd door de voetpaden dringend te vernieuwen en te onderhouden.

Vernieuwing en onderhoud van de voetpaden

De uitlijning van de platanen bevindt zich, over de volledige lengte van de Havenlaan, op ongeveer 4,5 m van de uitlijning van de private en publieke percelen langsheen de laan. Door de dikte van de boomstammen en door het blootliggen van oppervlaktewortels, is de beschikbare en hanteerbare breedte van het voetpad rond de 3 m. Op het weggedeelte tussen de Picardstraat en het Saincteletteplein (kant stad) is het voetpad ongeveer 4 m. breed, maar op hetzelfde weggedeelte langs de kant van het kanaal is er ongeveer 2 m. plaats.

De ruimte die momenteel beschikbaar is, laat dus toe om aangrenzend een nieuw voetpad aan te leggen (minimumbreedte 1,50 m.), alsook een fietspad in één richting (1,20 m.). Aangezien de beschikbare ruimte van het voetpad langs de kant van het kanaal op sommige plaatsen beperkt is tot 2 m., zou de kleine haag moeten verdwijnen die zich op de grens van de eigendommen bevindt. Op die manier kan een gezamenlijk voetpad en fietspad worden aangelegd.

Het fietspad wordt dus in enkele richting gesteld mits de nodige markering, aangezien deze ruimte van 3 m. onvoldoende plaats biedt om naast elkaar een voetpad (breedte 1,50 m.) en een tweerichtingsfietspad (minimumbreedte van 2,50 m.) aan te leggen. Toch maakt D10-signalisatie het mogelijk om fietsverkeer in de twee richtingen toe te laten op dit smal stuk, aangezien het aantal voetgangers op dit stuk beperkt is.

De vernieuwing van de voetpaden vereist ingrepen aan de voet van de bomen, meer bepaald het doorsnijden van de kruipende oppervlaktewortels. Deze ingrepen zijn echter essentieel om de geplande werken te kunnen uitvoeren. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd mits de nodige voorzorgsmaatregelen om schade aan de wortels tot een minimum te beperken. Daar waar aan oppervlaktewortels moet worden geraakt, worden de snijwonden op gepaste manier verzorgd.

De geplande werken op korte termijn hebben geen invloed op de bomenrij, de kasseien op de weg, de voetpaden en het bestaande systeem van waterafvoer. Het behoud van elke bestaande bekleding in natuurlijke steen maakt het mogelijk om te beantwoorden aan de voorwaarden van het Ministerieel besluit tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning. De voorziene bekleding, buiten de zones met kasseien, zijn betontegels formaat 20 x 20.

Het project op korte termijn biedt dus geen globale oplossing voor de uitdagingen van aanleg van de Havenlaan, maar het biedt een onmiddellijke oplossing voor de kritieke problemen van actieve weggebruikers op het vlak van veiligheid en comfort. De kostprijs hiervoor is geraamd op 900.000 €, incl. BTW. De werken duren ongeveer 70 tot 90 werkdagen en kunnen worden beëindigd voor het einde van 2012, op voorwaarde dat er snel een beslissing komt en indien de weersomstandigheden de werken niet vertragen.

Studie voor een nieuw project van heraanleg

Parallel met de vernieuwings- en onderhoudswerken, zal de studie voor een nieuw project van heraanleg van de Havenlaan en het stuk Claessensstraat tussen de Koninginnelaan en de Havenlaan worden opgestart. De kostprijs van deze opdracht wordt geschat op 1.000.000 € incl. BTW.

Beslissing

De deelnemers vragen tijd om hun informatie terug te koppelen en zullen hun standpunt over dit voorlopig project bekendmaken op de volgende vergadering, gepland op donderdag 3 mei 2012 om 7u30.

Comments

Leave a Reply

*