Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Mooi, snel en goedkoop

Posted on | mei 25, 2012 | No Comments

Een voorlopige heraanleg  in afwachting van de definitieve

Voor de voorlopige heraanleg stelt Mobiel Brussel voor om betonnen straattegels van 20 op 20cm te leggen. Wij zien het anders:

avenue des Neuf Provinces, Ganshoren

Een trottoir in dolomiet te Ganshoren (Negen Provinciënlaan): onmogelijk op de Havenlaan volgens Mobiel Brussel (maar wel een pak goedkoper…).

Algemene principes

 • We willen rekening houden met de CO2-uitstoot voor de heraanleg van de Havenlaan. Bij het gebruik van beton komt een grote hoeveelheid koolstof in de atmosfeer. [1].
 • Ecologische voetafdruk: natuurlijke en lokale materialen zijn de meest geschikte optie.
 • Werken met een minimum aan afval: we kunnen niet doorgaan ons afval “elders” te dumpen en systematisch nieuwe materialen gebruiken.
 • Het wordt tijd dat we energiezuinige procedures aanwenden met gebruik van menselijke arbeid (petroleum en andere energiebronnen worden hoe langer hoe duurder):  we dienen gebruik te maken van geschoolde arbeidskrachten, zelfs als dat een tijdelijke “productiviteitsdaling” met zich meebrengt.
 • Het patrimoniale karakter van de laan dient behouden te blijven.
 • We stellen hiermee ook een morele voorwaarde: de bestaande bouwstructuur is een kostbare erfenis van vroegere menselijke arbeid. Het omvat de technologie, de cultuur, de deskundigheid, de trots en de inspanningen van mensen die ons zijn voorafgegaan. Renovatie is een daad van respect voor onze beschaving: het is een erkenning, op die manier doen we haar recht.
 • In deze context staat duurzaamheid context gelijk aan stadsvernieuwing en hergebruik: we vernielen niet meer, we doen aan herbestemming.

Nadenken over het opzetten van strategieën

 • Door nu het gebruik van betontegels toe te laten wordt een precedent gecreëerd. Ze zullen van nu af aan het beeld van de Havenlaan bepalen, en zullen makkelijker als te gebruiken materiaal aanvaard worden bij de definitieve heraanleg.
 • Laat ons nu reeds met de materialen werken die ook in de nabije toekomst gebruikt zullen worden.
 • Herplant onmiddellijk jonge platanen daar waar volwassen exemplaren werden verwijderd.
 • De voetpaden dienen hun oorspronkelijke breedte terug te krijgen: hagen verwijderen die oneigenlijk op het trottoir werden geplant.
 • Wij zijn voorstander van een “groene ruimte”-aanleg, in dit geval een breed fiets-voetpad in dolomiet. Het voornaamste probleem met dolomiet is erosie: daar het terrein volledig vlak is stelt dit probleem zich niet in dezelfde mate als op een glooiend terrein. Bovendien eisen we een jaarlijks onderhoud.
 • Mobiel Brussel dient zich in te schrijven in een agentschap voor sociale economie dat punctuele ingrepen zal uitvoeren. Een andere mogelijkheid is dat Mobiel Brussel haar arbeidersbestand drastisch verhoogt.

 


[1] De productie-energie van beton wordt geschat op 1.850 kWh/m3 (bron : Wikipedia).  Een Havenlaan van 1.600 m met twee trottoirs van 3m breed, geplaveid met betontegels van 8 cm dik, op een fundering van magerbeton en gestabiliseerd zand van 16 cm : 1600 x 2 x 3 x 0,16 = 1.536 m3.  Een verbruik van 2.850.000 kWh = hiermee verwarm je 150 jaar een Brussels appartement.


[2] De productie-energie van beton wordt geschat op 1.850 kWh/m3 (bron : Wikipedia).  Een Havenlaan van 1.600 m met twee trottoirs van 3m breed, gepl

Comments

Leave a Reply

*