Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

BOMEN KAPPEN, ASFALT LEGGEN EN DE KLEINZIELIGE TECHNOCRATIE

Posted on | oktober 24, 2012 | No Comments

Het vellen, maandag 22 oktober 2012

Maandag 22 oktober is het Brussels Gewest begonnen met het rooien van 28 ziek verklaarde platanen langs de Havenlaan. Het Actiecomité Patrimonium, Kasseien en Platanen (APKP)  verzet zich hier niet tegen. Maar wij benadrukken dat mevrouw Grouwels, minister van openbare werken, op 5 juni in de Overlegcommissie en op 13 juni in de Commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement heeft toegezegd dat deze en alle andere platanen die de afgelopen jaren zijn gekapt, zullen worden vervangen door nieuwe aanplant.

Wanneer jonge bomen in een bestaande rij geplant worden, moeten de takken van de oudere bomen ernaast uitgedund worden, anders worden de jonge bomen in hun groei belemmerd. Het APKP zal erop toezien dat de administratie dit naar behoren doet.

Verder verneemt het APKP dat minister Grouwels beslist heeft een geasfalteerd fiets- en voetpad van 2,50 meter breed aan te leggen. Hiermee lijkt zij aan een deel van onze eisen tegemoet te komen. Dit nieuwe project is immers (iets) minder duur, en bovenal belooft minister Grouwels om de boomwortels te sparen. Toch betwijfelt het APKP sterk of zij die belofte wel kan nakomen. Asfalt heeft namelijk een 30 cm diepe fundering nodig, en die zal de stabiliteitswortels van de platanen onherroepelijk aantasten. Ook op dit punt zal het APKP dus waakzaam blijven, temeer omdat vergelijkbare werkzaamheden bij een tramhalte aan de Louizalaan in 2007 de wortels van 5 kastanjebomen heeft afgesneden, met als gevolg dat die afgelopen zomer gekapt moesten worden. Wanneer er aan het comfort van fietsers en bus- en tramgebruikers gewerkt wordt, moet er ook zorgvuldig met de bestaande bomen worden omgegaan.

Overigens betreuren wij dat het Gewest niet heeft gekozen voor ons voorstel, dat nochtans sneller kon worden uitgevoerd en met zijn 200.000 euro drie keer zo goedkoop was. Wij wilden de bestaande stoepen repareren en met ternair zand bedekken. Ternair zand is zeer fijn steenslag van porfier dat waterdoorlatend is, geen modder veroorzaakt en uitstekend geschikt is voor de doorsnee fietser. Het argument van minister Grouwels dat ternair zand niet te onderhouden is, is vooral ingegeven door een gebrek aan onderhoudspersoneel. Mobiel Brussel heeft 300 km wegen en 27.000 laanbomen onder zijn hoede, maar om die te onderhouden heeft het welgeteld 30 arbeiders. Geen wonder dat de gewestwegen er zo slecht bij liggen. Ter vergelijking: Leefmilieu Brussel, dat instaat voor de parken van het Gewest, heeft 180 arbeiders en ploegleiders in dienst. In plaats van misplaatste projecten uit te besteden aan privébedrijven en zo belastinggeld te verkwisten, zou minister Grouwels duurzame werkgelegenheid kunnen scheppen door arbeiders aan te trekken voor het onderhoud van de Brusselse wegen.

Het APKP is verheugd dat het Gewest een nieuwe studie besteld heeft naar de definitieve inrichting van de Havenlaan. Wij hopen dat de omwonenden deze keer ook echt geraadpleegd zullen worden, al vrezen we dat het “tijdelijk” asfalteren van de stoepen een slecht voorteken is.

 

Comments

Leave a Reply

*