Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

HET GEWEST NEEMT ACTE VAN DE AANVRAAG VOOR BESCHERMING VAN DE HAVENLAAN

Posted on | september 14, 2015 | No Comments

Wij vernemen zopas dat het Gewest acte neemt van de aanvraag van de vzw BruxellesFabriques/Brusselfabriek om de laan en zijn beroemde “keienzee” te laten beschermen. Overeenkomstig het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) zal het Gewest dan ook aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen en aan de betrokken gemeenten vragen om een advies te formuleren aangaande deze aanvraag. Binnen de drie maanden en op basis van deze adviezen moet de gewestregering vervolgens al dan niet de procedure in gang zetten voor deze aanvraag tot bescherming ofwel onmiddellijk een regeringsbesluit uitvaardigen in verband met de bescherming. In die tussentijd wordt de onderzoeksprocedure in verband met de aanvraag van de bouwvergunning opgeschort.

Sommigen zijn beducht voor deze beschermingsmaatregel die zij beschouwen als de definitieve bevriezing van een stadsader. In onze ogen betekent de erkenning als monument een bescherming zonder dat dit evenwel belet dat er nog iets verandert aan de Havenlaan naargelang de behoeften in de toekomst, maar daar moeten dan wel verdomd goede redenen voor zijn.

Comments

Leave a Reply





*