Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Project nr. 3

Posted on | juni 7, 2016 | No Comments

Het gewest komt binnenkort naar buiten met project nr.3, al even slecht als de twee voorgaande

Ook al heeft ze haar best gedaan om het mooi voor te stellen en belooft ze veel meer bomen. Alsof dat genoeg zou zijn, alsof daarmee al de rest verontschuldigd is …

In toekomstproject nr.3 wordt onderscheid gemaakt tussen twee stukken weg:

— van het Saincteletteplein tot aan het Redersplein, drie baanvakken (waarvan er eentje parkeerstrook zou kunnen worden, maar dat is nog niet beslist),

— en de weg van het Redersplein tot de Claessensstraat, vier rijstroken.

De kasseien worden weggehaald en vervangen door uitgewassen beton.

In het eerste stuk weg zijn gepland (van links naar recht, gezien weg van het centrum): een voetpad van 3 m breed, een fietspad in één richting van 2 m breed en in de plaats van de bestaande platanen een rij olmen over een breedte van 3 m. Dan is er de rijweg zelf, verdeeld in drie rijstroken. Daarnaast komt er opnieuw een rij olmen over 3 m breedte, een fietspad met tweerichtingsverkeer van 4 m breed, waarbij ook de bestaande rij platanen (voorlopig althans) behouden blijft1, en ten slotte nog een voetpad van 2,70 à 3 m breed.

In het tweede stuk weg gaat het (opnieuw van links naar rechts, gezien weg van het centrum) over:

een voetpad van 3 m breed, een fietspad in één richting van 1,40 m breed en in de plaats van de bestaande platanen een rij olmen over 2,25 m breedte. Dan de rijweg, verdeeld in vier rijstroken, waarvan de twee buitenste voorbehouden aan bussen en taxi’s (deze twee rijstroken verdwijnen bij het naderen van de kruispunten zodat er ruimte is om voor te sorteren voor bestuurders die rechtsaf slaan). Geen parkeerstrook. Opnieuw een rij olmen over een breedte van 2,25 m, fietspad met tweerichtingsverkeer van 3,60 m breed, de bestaande rij platanen [1], en een voetpad van 2,70 à 3 m breed.

Wat onmiddellijk opvalt, is dat de platanen aan de linkerkant in de weg staan van het eenrichtingsfietspad en vriendelijk verzocht werden plaats te ruimen. Het komt perfect uit dat deze bomenrij al erg onvolledig was, omdat de exemplaren die de voorbije jaren gekapt werden toevallig niet vervangen werden. Ze kunnen nu dus nieuwe olmen aanplanten, maar dan wel op zo’n manier dat ze tegelijk de ruimte anders kunnen indelen.

Verder valt op te merken dat de parkeermogelijkheid voor grote vrachtwagens volledig verdwijnt. Die behouden was niet combineerbaar met het aanbod van een tweerichtingsfietspad van 3,60 à 4 m breed en tegelijk ook nog een bijkomende rij olmen.

Nu zult u me zeggen: “Je moet nu eenmaal keuzes maken in je leven.” Natuurlijk, en de keuze die hier gemaakt wordt is duidelijk wat tegemoetkomt aan de behoeften van de projectontwikkelaars: om in waarde te stijgen, moet de zone “gesaneerd” worden, gezond gemaakt om gezellig te kunnen wandelen en vertier te vinden. Het kanaal wordt een trendy waterfront.[2]

Het is inderdaad niet mogelijk om de appartementen aan € 4000/m2  te verkopen, zoals ze daar nu worden gebouwd (Tour UP-Site, Canal Wharf…) op twee passen van betoncentrales en bedrijven voor het recycleren van oud ijzer en staal. [3] Deze appartementen zijn onbetaalbaar voor de huidige wijkbewoners die, afgaande op de belastingsaangiftes, in 2011 over een mediaaninkomen beschikten van € 1200 / maand. Om zo’n driekamerappartement, verkocht voor 420.000 euro, te kunnen betalen, zou men daar de helft van zijn inkomen aan moeten besteden gedurende…  58 jaar! (600 euro x 700 maanden) Men moet dus naar deze wijk meer betaalkrachtige gezinnen aantrekken die daar nu duidelijk niet in de meerderheid zijn. Dat noemt de regering met een mooie term meer sociale mix.
Mooie woorden die er op termijn altijd weer op neerkomen dat de actuele bewoners met lage inkomens vertrekken: voor hen is de huur onbetaalbaar. In Afrika zouden ze dat ‘koloniseren’ noemen, in Europa heet dat gentrification

Dat dagelijks 220 camions buiten rijden bij de betoncentrale van Interbeton, daar houdt men geen rekening mee [4]. Ook niet met het feit dat er op de Havenlaan onophoudelijk vrachtwagens van de firma De Meuter op en af rijden die grond en bouwafval vervoeren van de stad Brussel naar zijn sorteercentrale in Grimbergen. Door al die camions kan er in Brussel nochtans verder gebouwd worden, tot meerder profijt van diezelfde projectontwikkelaars …

Maar kijk, voortaan zal geen enkele vrachtwagen nog kunnen parkeren in de Havenlaan. Trouwens, je valt daar best ook niet in panne met je auto, en laden en lossen mag je ook vergeten, en ook geen werken uivoeren: daarvoor is er allemaal geen plaats. Je moet doorrijden, en snel!

Wij willen voor de wijk een Havenlaan met:

  • Behoud van zijn rijke industrieel erfgoed;
  • Behoud van de sociale en culturele diversiteit;
  • Herstelling van de kasseien van de Havenlaan via opleiding en tewerkstelling van kasseileggers;
  • Bouw van woningen voor de gewone werkende bevolking.

[1] Project nr. 3 voorziet dat wanneer de platanen aan het eind van hun leven komen, ze vervangen zullen worden door olmen.

[2] Word verliefd op het kanaal. Het Kanaal heeft meer liefde nodig. Weg schroothoop, weg grijze industrie. Maak van het water een troef, een groene plek voor ontmoeting en ontspanning, waar je kan wonen, genieten en wegdromen. Verkiezingspropaganda Pascal SMET, Gewestverkiezingen 2014.

[3] Steden brengen oude auto’s voort, en afgedankte ijskasten, oude Gsm’s en computers en staan dan ook geboekstaafd als wat we ‘stadsmijnen’ zijn gaan noemen.

[4] Een betoncentrale kun je ook niet zomaar ver buiten de stad verplaatsen: je moet beton kunnen gieten binnen de 110 minuten…

Comments

Comments are closed.