Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

DE RAAD VAN STATE GEEFT ONS GELIJK.

Posted on | december 10, 2018 | No Comments

Door zijn uitspraak van 24 oktober 2018 willigt de Raad van State (RvS) de aanvraag in van de vzw BruxellesFabriques/brusselfabriek. De uitspraak vernietigt het gewestelijk besluit met betrekking tot de weigering om de procedure te starten voor de klassering van de Havenlaan: het gewest slaagt er niet in te bewijzen “dat het hier geen erfgoed betreft”.

Voorgeschiedenis: de vzw had bij het gewest een aanvraag ingediend voor klassering van de Havenlaan. Op 9 oktober 2014 besliste de gewestregering om de klasseringsprocedure NIET op gang te brengen.

Door een verzoek, ingediend op 3 januari 2015, vroeg de vzw aan de RvS de vernietiging van dit besluit. Drieënhalf jaar later gebeurt dit ook.

Lees hier het arrest van de RvS

Nu is het aan de gewestregering om ofwel alsnog de klasseringsprocedure te starten, ofwel voor de tweede keer te beslissen om de procedure voor klassering niet op gang te brengen. Dit laatste impliceert dan wel dat ze de motivering van haar besluit veel grondiger moet uitdiepen.

We willen wel opmerken dat het gewest niet gehouden is het betreffende goed effectief te klasseren na afsluiting van het vooronderzoek tot klassering. In het kader van een nieuwe vergunning kan het gewest voorwaarden opleggen die erop gericht zijn het patrimoniaal belang van het goed te behouden en tot uiting te laten komen.

Waar wij natuurlijk voorstander van zijn (zie hoger het artikel “Ons voorstel”).

Comments

Leave a Reply

*