Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

HET GEWEST VALT IN HERHALING

Posted on | november 2, 2019 | No Comments

Op 12 april 2019 neemt de gewestregering voor de tweede keer de beslissing geen procedure te starten tot bescherming van de Havenlaan als Landschap.

Even opfrissen: de Raad van State vernietigde op 24 oktober 2018 het vorige besluit van de gewestregering. Dat was toen een besluit om de procedure tot bescherming als Landschap van de laan niet te starten.

(Lees in een vorige post hieronder “De Raad van State geeft ons gelijk.”)

Lees hier de tekst van dit nieuwe gewestelijke besluit.

De vzw Brusselfabriek diende dan ook bij de Raad van State opnieuw een beroep in tot nietigverklaring: de gewestregering slaagt er nog altijd niet in te bewijzen dat de Havenlaan geen te beschermen patrimonium is, noch dat het – technisch – onmogelijk te beschermen is. Hierdoor verzet de gewestregering zich nogmaals tegen het unaniem advies van de leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Comments

Leave a Reply

*