Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Overlegcommissie van 30 november 2016

Het openbaar onderzoek betreffende de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door Brussel Mobiliteit voor het derde project van herinrichting van de Havenlaan is nu gesloten. De overlegcommissie vergaderde op 30 november om de opmerkingen en bezwaren van het publiek te horen. De Overlegcommissie zal haar (waarschijnlijk negatief) advies laten kennen binnen twee à drie weken. […]

Project nr. 3

Het gewest komt binnenkort naar buiten met project nr.3, al even slecht als de twee voorgaande Ook al heeft ze haar best gedaan om het mooi voor te stellen en belooft ze veel meer bomen. Alsof dat genoeg zou zijn, alsof daarmee al de rest verontschuldigd is …

Het verdriet van de openbare ruimte

Waarom gaat altijd alles kapot; de ellende van het gebrek aan wegenonderhoud. Het plaatje Op straat is altijd wel ergens iets kapot. Een stoeptegel die ontbreekt, een plank die loszit van een bank of de stijl van een balustrade, een scheefgezakte vuilnisbak, een struik die half over het monument heen groeit, gaten in het wegdek […]

HET GEWEST NEEMT ACTE VAN DE AANVRAAG VOOR BESCHERMING VAN DE HAVENLAAN

Wij vernemen zopas dat het Gewest acte neemt van de aanvraag van de vzw BruxellesFabriques/Brusselfabriek om de laan en zijn beroemde “keienzee” te laten beschermen. Overeenkomstig het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) zal het Gewest dan ook aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen en aan de betrokken gemeenten vragen om een advies […]

OVERLEGCOMMISSIE VAN 11 MAART 2014

Klik hier om de conclusies van ARAU te lezen. Klik hier om de conclusies van Brusselfabriek te lezen. De overlegcommissie zal (in principe) haar advies publiek maken op 28 maart 2014. Mevrouw GROUWELS kondigde haar nieuwste plannen aan voor de Havenlaan. Haar recept : alles asfalteren.  U kan hier de plannen downloaden.

WAT WE NIET MOGEN DOEN MET BOOMWORTELS

. . . doorsnijden door een goot te leggen . doorsnijden door de bovengrond te verlagen . verstikken door de bovengrond op te hogen . uitdrogen door een waterdichte deklaag te leggen . . Bron: Du bon usage des arbres, un plaidoyer à l’attention des élus et des énarques, Francis Hallé, Actes Sud.

Boom(eke)-put

Mooi, snel en goedkoop

Een voorlopige heraanleg  in afwachting van de definitieve Voor de voorlopige heraanleg stelt Mobiel Brussel voor om betonnen straattegels van 20 op 20cm te leggen. Wij zien het anders: Algemene principes We willen rekening houden met de CO2-uitstoot voor de heraanleg van de Havenlaan. Bij het gebruik van beton komt een grote hoeveelheid koolstof in […]

28 bomen omhakken = 28 bomen herplanten

Begin 2012 diende Mobiel Brussel een aanvraag in bij de Stad Brussel om 28 platanen op de Havenlaan om te hakken. Volgens de specialisten van Mobiel Brussel zijn deze bomen gevaarlijk en/of ziek. Indien dit werkelijk het geval is, dan dienen die bomen uiteraard geveld te worden. Maar we willen wel dat er onmiddellijk jonge, […]

Prijs van de voorlopige heraanleg

Option : * Conservation du pavement acceptable ; * Démolition du pavement en mauvais état ; * Réutilisation sur place de l’ancien pavement comme gravier ; * Revêtement en sable ternaire (concassé de porphyre 0/4).

keep looking »