Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

ONS VOORSTEL

Ons voorstel voor de heraanleg: De twee stoepen/”trage” fietspaden behouden waar ze nu liggen (en doortrekken tot aan het Saincteletteplein); De twee bomenrijen behouden waar ze nu staan (te herstellen); De openbare verlichting herzien; De stoepranden opnieuw aanleggen in (Belgische) blauwe steen, op de plaats waar ze nu liggen; De twee parkeerstroken bewaren (ook voor […]

DE RAAD VAN STATE GEEFT ONS GELIJK.

Door zijn uitspraak van 24 oktober 2018 willigt de Raad van State (RvS) de aanvraag in van de vzw BruxellesFabriques/brusselfabriek. De uitspraak vernietigt het gewestelijk besluit met betrekking tot de weigering om de procedure te starten voor de klassering van de Havenlaan: het gewest slaagt er niet in te bewijzen “dat het hier geen erfgoed […]

HET GEWEST TREKT ZIJN BOUWVERGUNNING IN.

Los van het beroep dat wij aantekenden, had de Brusselse Havengemeenschap ook beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de stedenbouwkundige vergunning die werd afgeleverd op 18 januari 2018. Geconfronteerd met het risico van vernietiging van de bouwvergunning door de Raad van State, gaf het gewest er de voorkeur aan zelf de vergunning in […]

VERZET BIJ DE RAAD VAN STATE TEGEN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU), en BrusselFabriek dienen gezamenlijk een verzoek tot nietigverklaring in bij de Raad van State tegen de stedenbouwkundige vergunning die werd verleend met het oog op de grondige transformatie van de Havenlaan. Nauw verbonden met het Brussels kanaal is de Havenlaan een uitzonderlijke getuige van het […]

(Français) LA COMMISSION ROYALE PROPOSE LE CLASSEMENT DE L’AVENUE DU PORT

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

(Français) LE GOUVERNEMENT REGIONAL ACCORDE LE PERMIS D’URBANISME

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

(Français) HEUREUX REBONDISSEMENT : LE REFUS DE CLASSEMENT DE LA RÉGION REMIS EN CAUSE

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

(Français) COMMISSION DE CONCERTATION, PROJET #4

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

(Français) ILS ONT OSÉ !

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

HAVENLAAN

  Rijdende over de deinende kasseienzee van de Havenlaan met het monument van de Arbeid als bekroning aan het einde van deze majestueuze laan denk ik dikwijls aan een beeldhouwwerk van Charles Van der Stappen  in het Jubelpark. “les Bâtisseurs de Ville – de Stedenbouwers”. Twee afgepeigerde mansmensen, uitgeput, languit uitblazend na gedane arbeid. Eind […]

keep looking »