Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Richtlijnen acties !

Richtlijnen voor geweldloze acties

Het gaat hier om een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij volgen strikt de principes van het geweldloze verzet (wat ons niet belet vastberaden en assertief te handelen)

  • Respecteer de tegenstander : geen beledigingen, drijf niet de spot, ook niet tegen politie-agenten ;
  • Weiger materiaal te beschadigen of te saboteren ;
  • Installeer u onder de boom van keuze, (of in het midden van de laan) blijf zitten, weiger u te verplaatsen ;
  • Als wie dan ook voorstelt een actie te ondernemen waarbij u zich niet lekker voelt, stel uzelf eerst de vraag of u akkoord bent om deze actie te ondernemen. Indien dat niet zo is, laat u dan niet meeslepen in deze actie;
  • Doe niets waarvoor u de verantwoordelijkheid niet kan of wil opnemen ;
  • Handel steeds met open vizier, iedereen is op elk moment herkenbaar.

Het APKP  distantieert zich van elke actie die deze essentiële regels niet respecteert.

Techniek

Bezoek de internetsite over burgerlijke ongehoorzaamheid om te leren hoe u zich kan vastklampen aan andere actievoerders teneinde uw verwijdering zoveel mogelijk te vertragen. Er worden vormingssessies voorzien.

Algemene vergadering => VOORLOPIG OPGESCHORT

Gezien het feit dat de werf is stilgelegd is het op dit moment niet meer nodig om dagelijks samen te komen op de Becokaai. We houden u op de hoogte van de volgende acties.