Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Onze voorstellen

Aanbevelingen van APKP voor de heraanleg van de Havenlaan

  • Principe 1 : Behouden van de bestaande bomenrijen, goed beheer van deze platanen, alleen waar nodig individuele bomen vervangen. Het is aan de aannemer om zich aan te passen aan de bomen, niet omgekeerd;
  • Principe 2 : Streven naar het delen van de publieke ruimte in plaats van deze te compartimenteren[1].  Generiek gebruik van de ruimte bevoordelen, zo min mogelijk de ruimte specialiseren of segmenteren;
  • Principe 3 : Arbeidsintensieve methoden voor de heraanleg verkiezen in plaats van energieverslindende;
  • Principe 4 : De originele functie van de Havenlaan als industriële as behouden;
  • Principe 5 : Vermijden van eigen beddingen (met uitzondering van paden voor fietsers en voetgangers, die in Brussel nog steeds bedreigd zijn);
  • Principe 6 : Gebruik van natuurlijke materialen, inheems, duurzaam (porfier, blauwe steen);
  • Principe 7 : Een kakofonie van materialen en markeringen voorkomen (vermijden van arceringen, barrières, wegmarkeringen, …);
  • Principe 8 : Oversteekplaatsen voor voetgangers met vlakke materialen maken,met bekommernis én voor het erfgoed én voor het gebruiksgemak van minder mobiele personen;
  • Principe 9 : Respect voor de bestaande symmetrie en lijn;
  • Principe 10 : Bescheidenheid gebruik van klassiek straatmeubilair.

[1] Vandaag de dag zijn publieke infrastructuurprojecten al te vaak gebaseerd op het principe van verdeling van de openbare ruimte tussen de verschillende vervoersmodi (compartimentering), in plaats van deze ruimte gezamelijk te laten gebruiken door verschillende vervoersmiddelen.

Deze compartimentering leidt doorgaans tot een overvloed aan fysieke barrières, schreeuwerig gekleurde wegmarkeringen, en allerhande signalisatie die veel plaats inneemt. De ervaring wijst uit dat het compartimenteren van de publieke ruimte ook een invloed heeft op het gedrag van de weggebruikers: ieder voelt zich heer en meester in “zijn” of “haar” stuk van de openbare weg, en houdt minder rekening met andere weggebruikers.

Het delen van openbare ruimte daarentegen noopt tot een convivialer rijgedrag en eist veel minder ruimte op voor allerlei signalisatie. De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen pleit, in de mate van het mogelijke, voor het delen van de openbare ruimte, omdat deze optie de leesbaarheid van de stedelijke structuur verhoogt en de opwaardering ervan in de hand werkt, om nog maar te zwijgen van de winst die kan worden gemaakt door het uitsparen van onderhoudswerk.

In : Protection des arbres en RBC. Intervention de la CRMS au Parlement bruxellois, 31.01.2008, pagina 7.