Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Documentatie

In deze sectie kan u een aantal interessante documenten terugvinden die verband houden met de heraanleg van de Havenlaan. Deze pagina zal regelmatig aangepast worden.

Aanvraag van Stedenbouwkundige Vergunning voor de heraanleg van de Havenlaan.

Lees zeker het gedeelte dat verband houdt met de ‘ziekte’ van de platanen op pagina 14.

Havenlaan Bouwaanvraag AGORA (pdf 3,7Mb)

Download de plannen voor heraanleg van de Havenlaan

Het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen  (KCML)

De KCML werd in 2008 geraadpleegd in het kader van de nieuwe plannen voor heraanleg van de Havenlaan. Ze gaf een duidelijk negatief advies dat het Gewest naast zich neerlegde. Het kappen van de platanen en het verwijderen van de kasseien waren de belangrijkste struikelstenen voor de commissie, maar eveneens het feit dat in de plannen helemaal geen rekening werd gehouden met de op stapel staande stedenbouwkundige plannen in de omringende wijken vond de commissie een blijk van kortzichtigheid.

Hun conclusie: “De Commissie acht het noodzakelijk dat verscheidene belangrijke aspecten van het project worden herbekeken, namelijk de keuze van de wegbedekking en de behandeling van de bomenrijen. In dit kader vraagt ze niet enkel het herevalueren van de heraanleg uit het oogpunt van stedelijk erfgoed, maar eveneens het in aanmerking nemen van de heraanleg via een duurzame ontwikkeling; één van de grootste uitdagingen van dit tijdperk, in het bijzonder in de stedelijke omgeving. Ten slotte betreurt de Commissie dat het huidige project niet duidelijk gebaseerd is op de studies en stedenbouwkundige projecten die momenteel lopen voor de ontwikkeling van het geheel van de Thurn&Taxis-wijk.” (vertaling, originele tekst in het Frans)

Download het volledige rapport van de KCML (pdf 156Kb)

website: http://www.crms.irisnet.be

Advies van de Overlegcommissie

Zoals u kan lezen in het advies werd de beslissing tot goedkeuring van de voorliggende heraanleg niet met unanimiteit van de stemmen genomen. Enkel in het Frans.

Download het advies van de Overlegcommissie (pdf 16Kb)

Advies van de Cel Mobiliteit – Openbare Ruimte van het Departement Stedenbouw van de Stad Brussel

Een heel negatief advies betreffende de huidige plannen tot heraanleg van de Havenlaan. Enkel in het Frans.

Download de opmerkingen van de Cel Mobiliteit (pdf 266Kb) enkel in het Frans