Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Stuur een brief

enveloppe

Stuur onderstaande brief naar de Minister van Mobiliteit, Brigitte Grouwels, verantwoordelijk voor de heraanleg van de Havenlaan. De brief wordt in copie verstuurd naar de andere ministers van de Brusselse regering, de schepenen van de Stad Brussel en de verschillende Brusselse politieke fracties.

Indien u een persoonlijke boodschap aan de minister stuurt, zorg er evenwel voor dit niet op een beledigende wijze te doen. Het zou onze actie enkel schade kunnen  toebrengen. We willen de minister niet “kraken”, enkel het voorgestelde project tot heraanleg van de Havenlaan laten aanpassen.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Mevrouw  Grouwels,

Met dit schrijven zou ik u willen melden dat ik het grondig oneens ben met de heraanleg van de Havenlaan zoals die voorzien wordt door het Gewest en ik me in de nabije toekomst op alle mogelijke manieren tegen dit project zal verzetten. Ik onderschrijf de argumenten die op de website www.havenlaan.be werden ontwikkeld, en ik nodig u uit hier eveneens kennis van te nemen.

Ik woon niet op de Havenlaan zelf, maar ik ben weliswaar erg gehecht aan het patrimonium dat deze laan vertegenwoordigt. Zoals u weet is ze uniek in Brussel, en één van de laatste getuigen van het glorierijke industriële verleden van onze stad. De onmiskenbare charme van deze laan wordt voornamelijk bepaald door haar grootse afmetingen, haar uitgestrekt wegdek van kasseien en haar schaduwrijke bladerdek gevormd door bijna 300 majestueuze platanen.

Mevrouw Grouwels, als minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het uw morele verantwoordelijkheid om beleidskeuzes te maken die van de hoofdstad van Europa een lichtend voorbeeld maken op het vlak van bescherming van erfgoed en leefmilieu. Ik weet dat u niet de oorspronkelijke auteur bent van dit peperdure en ecologisch beschouwd desastreuze project, en ik wil u daarom persoonlijk vragen om het te stoppen nu het nog kan!

De leden van de Actie Patrimonium-Kasseien-Platanen (APKP) hebben u een degelijk alternatief project voorgesteld. Waarom geeft u geen gehoor aan deze oproep die gesteund wordt door een petitie van om en bij de 11.000 ondertekenaars?

Ik dank u voor de aandacht die u aan mijn brief hebt geschonken, en blijf hopen dat u, met de steun en samenwerking van alle Brusselaars die bezorgd zijn om “hun” Havenlaan, dit uniek stuk erfgoed zult redden van de teloorgang.

Met de meeste hoogachting,