Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

ADOPTEER EEN STROOK KASSEIEN

Posted on | januari 19, 2017 | 5 Comments

De Havenlaan, een dik miljoen keien doet al sinds 1905 onversaagd zijn werk.
Nu dreigen ze te verdwijnen, terwijl ze best nog heel lang dienst kunnen doen, als ze goed behandeld zouden worden.
Gaan we dit Brusselse stedelijk erfgoed overlaten aan een bende vandalen? Neen!

IK ADOPTEER EEN STROOK KASSEIEN      Bekijk de kasseistroken HIER

Enregistrer

Enregistrer

ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN
21 DECEMBER 2016

Posted on | januari 19, 2017 | No Comments

De Overlegcommissie bracht advies uit over het 3e voorstel voor hernieuwing van de Havenlaan: een klein beetje “ja” met een dikke “maar”.

Dat wil zeggen dat het advies positief is, maar dat er zulke voorwaarden aan verbonden zijn dat de plannen aanzienlijk moeten worden herzien.

Onze samenvatting van het advies: klik hier

De volledige tekst van het advies: klik hier

Het ontwerp #3 wilde deze imposante industriële havenlaan omvormen tot een soort promenade, met compleet misprijzen voor de behoeften van de vele bedrijven aan het Vergotedok. Duidelijk dat dit ontwerp enkel de intentie vertolkt van het gewest die de wijk wil veranderen in een recreatieve zone met luxewoningen. En dus moest de breedte van de steenweg ingeperkt worden en moesten de parkeerplaatsen verdwijnen, vooral dan de parkeermogelijkheid voor vrachtwagens. Wil men evenwel tegemoetkomen aan de huidige noden van de langs de laan gevestigde bedrijven die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de stad, dan moet de Havenlaan wel breed genoeg zijn om te functioneren als toegangsweg voor vrachtwagens.

Het vervelende is dat een voldoende brede steenweg onvermijdelijk aanleiding geeft tot harder rijden. Hoe de nodige voldoende breedte en trager rijden verzoenen? Verder lezen

Overlegcommissie van 30 november 2016

Posted on | december 4, 2016 | No Comments

Het openbaar onderzoek betreffende de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door Brussel Mobiliteit voor het derde project van herinrichting van de Havenlaan is nu gesloten. De overlegcommissie vergaderde op 30 november om de opmerkingen en bezwaren van het publiek te horen.

De Overlegcommissie zal haar (waarschijnlijk negatief) advies laten kennen binnen twee à drie weken.

Daarna kan de Brusselse regering nog trachten “de passer en force”, nopens al deze negatieven adviesen. Wordt vervolgd…

Download hier de bezwaren van BrusselFabriek, ARAU en van de Brusselse Haven Gemeenschap.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Project nr. 3

Posted on | juni 7, 2016 | No Comments

Het gewest komt binnenkort naar buiten met project nr.3, al even slecht als de twee voorgaande

Ook al heeft ze haar best gedaan om het mooi voor te stellen en belooft ze veel meer bomen. Alsof dat genoeg zou zijn, alsof daarmee al de rest verontschuldigd is …

Verder lezen

Het verdriet van de openbare ruimte

Posted on | juni 7, 2016 | No Comments

Waarom gaat altijd alles kapot; de ellende van het gebrek aan wegenonderhoud.

Het plaatje

Op straat is altijd wel ergens iets kapot. Een stoeptegel die ontbreekt, een plank die loszit van een bank of de stijl van een balustrade, een scheefgezakte vuilnisbak, een struik die half over het monument heen groeit, gaten in het wegdek (en dan heb ik het nog niet over de brokstukken die van het plafond van de tunnels naar beneden komen …).

Non-réparation des pavés

Verder lezen

De platanen

Posted on | juli 18, 2016 | 2 Comments

Plataan (or not plataan)?

Voor de vervanging van de platanen op de Havenlaan (geplant in 1927) hanteert de gewestregering het argument dat Brussel teveel van dit soort bomen heeft. Ongeveer 25% van alle bomen langs de Brusselse wegen zijn inderdaad platanen. Verder zijn er ook ongeveer 25% kastanjebomen. Daar is een simpele verklaring voor: het zijn soorten die heel wat kunnen verdragen.

Platanen

Jonge plataan tussen volgroeide exemplaren, Nieuwe Graanmarkt, Brussel

De plataan is een grote boom die heel oud kan worden. Het is een dankbare soort, omdat hij goed tegen snoeien kan en tegen de luchtvervuiling, goed bestand tegen de stedelijke leefomstandigheden. Deze loofboom wordt bedreigd door een schimmel die een bladvlekkenziekte veroorzaakt. De platanenziekte heeft al huisgehouden in Italië, in het zuiden van Griekenland, in het zuiden van Frankrijk met een uitloper tot in de streek van Lyon. In België zijn de platanen nog niet bedreigd: het is hier (voorlopig nog) te koud. En wetenschappers zijn erin geslaagd via kruising een variëteit te ontwikkelen, Platanus (R) Vallis, resistent is aan de bladvlekkenziekte. Verder lezen

RÉSUMÉ: HOEVER STAAT HET MOMENTEEL MET DE STRIJD VOOR HET BEHOUD VAN DE HAVENLAAN?

Posted on | september 15, 2015 | No Comments

  1. Het eerste plan (weghalen van de straatkeien, 2 x 2 rijvakken in beton, kappen van de 300 platanen), oorspronkelijk ingediend door minister Pascal SMET en later overgenomen door minister Brigittte GROUWELS werd definitief afgewezen in gevolge het verdict van de correctionele rechtbank van Brussel die dit plan onwettelijk verklaarde.
  2. Het tweede plan (weghalen van de straatkeien, 2 x 2 rijvakken in asfalt, behoud van de 300 platanen en beide parkeerstroken verdwijnen), ingediend door Brigitte GROUWELS is niet verder gekomen dan de Overlegcommissie van 11 maart 2014 ((lees de tekst van de overlegcommissie – enkel in het FR).
  3. Op 9 januari 2014 diende de Vzw BruxellesFabriques/Brusselfabriek een aanvraag in om de Havenlaan te laten klasseren als beschermd monument. 9 oktober 2014 volgt een arrest van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering om niet in te gaan op de vraag en dus geen procedure te starten. Gezien het ontstellend gebrek aan ernst van de ingeroepen argumenten om dit besluit te motiveren, tekent BruxellesFabriques/Brusselfabriek op 3 januari 2015 beroep aan bij de Raad van Staten. Alle instanties met enige kennis van zaken erkennen immers dat de Havenlaan wel degelijk in aanmerking komt voor een erkenning als industrieel erfgoed. De uitspraak komt er ten vroegste in 2016. Hoogstwaarschijnlijk zal de Raad van Staten het gewestelijk besluit ongedaan maken. Dat verplicht de gewestregering echter nog niet de laan te klasseren, maar wel om de procedure hiervoor te starten.
  4. Minister Pascal SMET van zijn kant is dan weer vastbesloten een nieuwe aanvraag te doen voor een bouwvergunning om voor eens en altijd komaf te maken met die kasseien van de Havenlaan die “niet meer van onze tijd” zijn. Compleet malafide voert Brussel-Mobiliteit ondertussen lukraak reparatiewerkzaamheden uit door hier en daar asfalt te gieten, wat de kasseien onherstelbaar verontreinigt en het mooie uitzicht van de laan naar de verdommenis helpt. Op die manier wordt het voor het bestuur straks een makkie om te verklaren dat er helemaal geen erfgoed meer is om te beschermen.

Wordt vervolgd!

HET GEWEST NEEMT ACTE VAN DE AANVRAAG VOOR BESCHERMING VAN DE HAVENLAAN

Posted on | september 14, 2015 | No Comments

Wij vernemen zopas dat het Gewest acte neemt van de aanvraag van de vzw BruxellesFabriques/Brusselfabriek om de laan en zijn beroemde “keienzee” te laten beschermen. Overeenkomstig het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) zal het Gewest dan ook aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen en aan de betrokken gemeenten vragen om een advies te formuleren aangaande deze aanvraag. Binnen de drie maanden en op basis van deze adviezen moet de gewestregering vervolgens al dan niet de procedure in gang zetten voor deze aanvraag tot bescherming ofwel onmiddellijk een regeringsbesluit uitvaardigen in verband met de bescherming. In die tussentijd wordt de onderzoeksprocedure in verband met de aanvraag van de bouwvergunning opgeschort.

Sommigen zijn beducht voor deze beschermingsmaatregel die zij beschouwen als de definitieve bevriezing van een stadsader. In onze ogen betekent de erkenning als monument een bescherming zonder dat dit evenwel belet dat er nog iets verandert aan de Havenlaan naargelang de behoeften in de toekomst, maar daar moeten dan wel verdomd goede redenen voor zijn.

DE MOUWEN OPSTROPEN

Posted on | september 10, 2015 | No Comments

Werk genoeg!De Havenlaan is een industrieweg door het oude havengebied, ontworpen in 1903 om de gekende site van Thurn en Taxis te bedienen, bedoeld voor intens, zwaar en langzaam verkeer. Ondanks het gebrek aan onderhoud doorstond deze laan, gebouwd met anderhalf miljoen kasseien in porfier de tand des tijds. De laatste havenweg die in België in zijn oude staat bewaard is gebleven.

Hoewel de regels van de kunst van het stevig kasseien leggen op zand een beetje in de vergetelheid zijn geraakt1, bestaat de technische oplossing voor het renoveren van de laan. De oplossing ligt in feite voor de hand.

Renovatie ligt voor de hand om sociale en om economische redenen:

In haar regeerakkoord legt de gewestregering bijzonder veel nadruk op de werkgelegenheid en dat is fantastisch.

In tegenstelling met een wijdverbreid idee is het niet de onderneming die werkt schept maar de klant. Dat ondernemingen niet voor werk zorgen, komt gewoon dat omdat ze zelf geen meester zijn over hun orderboekjes. Krijgt het veel bestellingen, dan zal een bedrijf – wellicht – voor werkgelegenheid zorgen om aan de vraag van zijn klanten tegemoet te komen. De bestellingen hangen uitsluitend af van de betalingscapaciteiten van de klant. Verder lezen

Metershoge affiche Saincteletteplein

Posted on | augustus 3, 2015 | No Comments

Gerealiseerd met de steun van Mediafield bvba

Lees het artikel verschenen op de website van de RTBf

« go backkeep looking »