Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Teken de petitie

NEEN aan het betonneren van de Havenlaan te Brussel
en aan het vellen van  300 platanen

Teken hier: http://9706.lapetition.be/

Download de papieren versie van de petitie en laat ze ondertekenen in uw kennissenkring. Laat ze niet ondertekenen door mensen die ze al online hebben ondertekend. Neem nadien contact met ons op via info@avenueduport.be om de lijst over te dragen.

Op dit moment (13/09/2011) zijn er 2500 handtekeningen op papier en 8522 online. Totaal 11.000 handtekeningen!

JA aan een vernieuwing met respect voor gebruikers, erfgoed en stedelijke omgeving.

De ondertekenaars hebben de volgende bemerkingen bij het project tot renovatie van de Havenlaan (2008):

 • De Havenlaan zal onherroepelijk omgevormd worden tot een stedelijke snelweg;
 • De erbarmelijke staat van deze zwaar belaste verkeersader is het resultaat van decennialange verwaarlozing;
 • Deze laan met haar honderdjarige kasseien en platanen is de laatste die het historisch karakter van de oude Brusselse havenwijk weerspiegelt en doet de site van Thurn & Taxis in haar volle glorie uitkomen;
 • Het betonneren van deze laan houdt in dat 1.500.000 kasseien (15.000 ton) verwijderd zullen moeten worden en 115.000 ton nieuw materiaal aangevoerd zal moeten worden;
 • Het gebruik van beton houdt een belangrijke economische, energie-, en milieukost in;
 • De 300 platanen zijn niet ziek noch gevaarlijk (op enkele uitzonderingen na);
 • Door hun huidige omvang functionneren de platanen (waarvan een groot deel geplant in 1927) als een scherm tegen geluidsoverlast en fijn stof voor de dicht bevolkte omringende wijken;
 • De aanleg over 1600m is nu al gebudgetteerd op 12 miljoen euro;
 • De geplande toekomstige projecten in de nabijheid van de Havenlaan (geplande tram en rioleringen voor Thurn&Taxis-wijk, Tivoliwijk,…) zullen zware ingrepen in het nieuw aangelegde betonnen wegdek vereisen, wat een aanzienlijke meerkost en mogelijke schade zal betekenen;
 • De gewijzigde lokale omstandigheden, de verslechterde economisch-financiële situatie van het Gewest en de evolutie van de globale energiekosten maken dat dit project sinds haar creatie hopeloos achterhaald is.

Brussel, hoofdstad van de Europese Unie, dient zich model te stellen voor de bescherming van het erfgoed. We roepen de verantwoordelijke autoriteiten daarom op tot:

 • De onmiddellijke stopzetting van de voorziene werken;
 • Een degelijk nieuw project voor te stellen dat verkeersveiligheid, milieu-overwegingen en de economische situatie met elkaar verzoent;
 • De bescherming en de opwaardering van het erfgoedkarakter van de Havenlaan;
 • Het voorstellen van doordachte creatieve oplossingen voor de lange termijn.

De volgende principes dienen weerhouden te worden bij een toekomstige heraanleg:

 • Het behoud van de oorspronkelijke kasseien in porfier en de heraanleg volgens de regels van de kunst;
 • Het behoud van het gros van de 300 platanen. Zieke of gevaarlijke exemplaren dienen vervangen te worden;
 • Aanleg van duurzame signalisatie en wegmarkering;
 • Aanleg van aangename vlakke fiets- en voetpaden, alsook veilige en ruime oversteekplaatsen;
 • Installatie van een passende verlichting, die zowel voet- en fietspaden als de rijweg verlicht;

Installatie van straatmeubilair met meerwaarde voor de historische omgeving (banken, vuilbakken, openbare toiletten, enz.).