Avenue du Port

300 platanes sauvés de justesse, 1.500.000 pavés menacés de disparition

Lettre ouverte à Brigitte Grouwels

Posted on | août 13, 2011 | 1 Comment

Mevrouw de Minister,

Brigitte,

Ik schrijf U vanuit mijn vakantieverblijf.
In de schaduw van een eeuwenoude olm (een bedreigde boomsoort).
In de schaduw van een boom op een dorpsplein, een palaverboom.
Dorpsouderen overschouwen van hieruit de wereld met hun wijsheid en commentaar.

Dit is een genadeverzoek.
Een verzoek om een belangrijk deel van ons dendrologisch patrimonium gratie te verlenen.
Een verzoek om de Platanen van de Havenlaan definitief te redden van de bijl.
Ik ga hier niet alle argumenten herhalen die er terzake al uitgebreid aan bod zijn gekomen.

Ik doe een beroep op uw redelijkheid.
Ik herinner mij hoe wij samen, vijftien jaar geleden, op de bres stonden voor Hotel Central.
Hoe wij samen met buurtbewoners een belangrijk huizenblok gered hebben van de sloop.
Ik weiger te geloven dat het engagement van vele burgers U onverschillig laat.

Verzaken aan de definitieve vernieling van 300 platanen betekent niet:
Verzaken aan de lopende procedures van vergunningen
Verzaken aan de heraanleg van de Havenlaan
Verzaken aan de bestelde werken

De Havenlaan kan perfekt heraangelegd worden met behoud van de bomen.
De voorbereidende werken kunnen perfect starten zonder verval van vergunningen
De bestelde werken moeten uiteraard wel wat geherorienteerd worden.
Dit kan perfect binnen de budgetaire enveloppe zonder veel extra vergoedingen.

De planning van de werken zal moeten aangepast worden.
De aanleg van de noodzaklijke fiets- en voetpaden kan starten langs de bestaande bomen.
De nodige werken voor een technische koker kunnen mits aangepast sectiegewijs starten.
Geef de diensten drie, zo nodig zes, maand tijd om een en ander bij te sturen.

Wij rekenen er op dat U de conceptfouten in dit project durft herzien.
Wij zijn ervan overtuigd dat uw gezond verstand oplossingen vindt.
Vele belangrijke betrokkenen en deskundigen hopen het met ons.
Vele Vrienden van de Platanen zullen U dankbaar zijn

Marcel RijdamsMarcel RIJDAMS
architect stedenbouwkundige

Chuisdino (Toscana) 4 augustus 2011

Comments

One Response to “Lettre ouverte à Brigitte Grouwels”

  1. TUMMERS ALBERT
    août 30th, 2011 @ 17:13

    IL SERAIT SCANDALEUX D’ABATTRE LES PLATANES

    EN CE QUI CONCERNE LES PAVES LEUR ETAT ACTUEL EST DESASTREUX D’ACCORD POUR REDUIRE LEUR ESPACE INUTILE MAIS IL FAUT DES GARANTIES POUR UN REPAVEMENT DIGNE DE LA CAPITALE DE L’EUROPE
    L’ETAT ACTUEL EST LAMENTABLE

Leave a Reply

*