Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Havenlaan: de stedelijke democratie uitgespuwd!

Posted on | september 2, 2011 | 5 Comments

Historiek…

Oktober 2008: het project van heraanleg van de Havenlaan gaat in openbaar onderzoek. Het veroorzaakt een golf van verontwaardiging bij de buurtcomités en bewonersverenigingen. De overlegcommissie stapt over alle bezwaren heen en kent de vergunning toe.

Juni 2009: de nieuwe Brusselse regering schrijft het Havenlaanproject in haar programma in. Geen enkele politieke partij had het als punt in haar campagne opgenomen. De bouw van het BILC, het geplande logistieke overslagcentrum dat naast Thurn&Taxis zou gevestigd worden, werd afgelast. De heraanleg van de Havenlaan was echter op maat van dit centrum geschreven.

Oktober 2010: de Minister van Openbare Werken start een offerteaanvraag voor de toekenning van de werken. De buurtcomités en bewonersverenigingen vragen dat het stadsonvriendelijke project wordt opgegeven, zeker nu duidelijk is dat er geen BILC komt aan de Havenlaan. Ze eisen het behoud van het industriële en erfgoedkarakter van de laan, het vrijwaren van de platanen en stellen een voorlopige aanleg van fiets- en voetpaden voor in afwachting van een degelijk herschreven project.

Maart 2011: Minister Grouwels blijft doof voor de vraag van de burgers en tekent het contract met de aannemer Verhaeren. De bewoners zetten een ruime mobilisatie op poten.

Zomer 2011: er worden tienduizend handtekeningen verzameld (op papier en online) die de protestbeweging steunen. Hieronder bevinden zich tal van gerenommeerde personnaliteiten. De bewoners stellen een alternatief project voor: goedkoper, met behoud van platanen en kasseien, én met een voorstel van fiets- en voetpaden. De steunbetuigingen vanuit de politieke wereld voor het alternatieve voorstel nemen toe. De lokale afdelingen van de Brusselse PS, CDH, Groen!, OpenVLD, alsook de staatssecretarissen Kir en De Lille én de ministers Huyttebroeck en Doulkeridis uiten openlijk kritiek op het project van Mevrouw Grouwels. De minister lijkt politiek geïsoleerd.

29 augustus 2011: De regering komt samen en neemt kennis van een nota die door Minister Grouwels werd opgesteld en die beweert dat afzien van het project bijna 5 miljoen euro aan het Gewest zou kosten en het project drie jaar vertraging zou doen oplopen.

31 augustus 2011: De buurtcomités en bewonersverenigingen ontleden de nota Grouwels en bewijzen dat hun alternatief project de gemeenschap minder zal kosten, en stellen voor dit te komen toelichten aan de regering.

September 2011: de regering beslist het project van heraanleg toch te laten doorgaan zonder enige wijziging en zonder overleg met de bewoners.

Wat stelt deze zogenaamde participatieve democratie voor die drie jaar burgeractie negeert?

Wat stelt een democratie voor waarvan de verkozenen omwille van electorale redenen voor de korte termijnvisie (fietspad voor de een, een prestigieus project voor de andere) kiezen ten koste van de komende generaties?

Wat stelt een democratie van verkozenen voor die hun woorden terug inslikken?

Enkele citaten

Het vervangen van de kasseien door een asfaltlaag lijkt me niet meer aangewezen.
Freddy Thielemans

Het politiek burau van de Afdeling van de Parti Socialiste van Brussel-Stad betuigt zijn steun aan de burgermobilisatie die op gang is gekomen tegen de heraanleg van de Havenlaan zoals die nu voorligt. Het vraagt dat de werken zouden worden uitgesteld totdat het renovatieproject wordt aangepast op zulke wijze dat ten minste de platanen van deze laan, die uniek erfgoed zijn van onze hoofdstad, in hun geheel worden behouden en beschermd.

Parti Socialiste, lokale afdeling Brussel

Ik kan naar iedereen luisteren, en ik sluit geen enkele deur om eventuele wijzigingen aan het project door te voeren.
Charles Picqué

Ik ben voorstander om het project te herbekijken en een nieuwe bouwaanvraag in te dienen.
Ten eerste omdat deze nieuwe aanvraag op korte termijn behandeld kan worden: ik stel voor in zes maanden.

Emir KIR

Wij keuren elke burgeractie goed die mensen samenbrengt en die, zoals in dit geval, constructief en doordacht is, humoristisch en vindingrijk. De argumenten die door het collectief werden ontwikkeld lijken ons het bestuderen waard en (…) we vragen de gewestregering om dit project van heraanleg van de Havenlaan met ernst te herbekijken.

Groupe CdH van Brussel-Stad

De CdH vraagt deze beslissing te herzien.
Hamza Fassi Fihri

We hebben gevraagd de werken uit te stellen opdat er nagedacht kan worden over een alternatieve aanleg die de grote platanen behoudt en het wegdek herlegt met de huidige kasseien, dit alles met een nieuwe aanleg van fietspaden tussen de rijweg en de bomen.
Christos Doulkeridis

Het is duidelijk dat jullie enkele interessante observaties hebben betreffende het huidige plan. Ik zal niet aarzelen jullie visie te verdedigen bij mijn collega’s.
Bruno De Lille

Waarom heeft de regering nooit de buurtcomités uitgenodigd om hun project in detail te komen voorstellen?

De buurtcomités vragen om gehoord te worden door de Minister-President van het Brussels gewest en eisen een debat met de promotoren van het betonproject voor de Havenlaan.

De buurtcomités weigeren dat hun zaak wordt opgeofferd op het altaar van overwegingen die niets van doen hebben met de Havenlaan.

Waarvoor is deze regering bevreesd?

In afwachting nodigt de Actie Patrimonium Kasseien Platanen (APKP) u uit om uw kazak te komen draaien (of uw vest) net zoals de Brusselse regeringsleden, nu zondag 4 september aan de Becokaai (Saincteletteplein) om 15u.

Comments

5 Responses to “Havenlaan: de stedelijke democratie uitgespuwd!”

 1. Robert bury
  september 2nd, 2011 @ 17:59

  L’histoire se répète. Les écolos avaient eu le même courage sur le dossier Ernotte boondael à ixellesl, ancien potager communautaire qui est bétonné pour construire des logements massifs à l’initiative de Francoise Dupuis, en dépit de protestations de milliers de gens. Aujourd’hui la terre imperméabilisée rejette des milliers de litres dans les rues avoisinantes et les inondent.

 2. Laurent
  september 2nd, 2011 @ 18:10

  De quoi le gouvernement a-t-il peur ?

  Que les citoyens le remplacent, tout simplement.

  Vous êtes en train d’attaquer le monopole politique sur des décisions supra-individuelles.

  Or, pour ceux qui ne l’ont pas compris, la Belgique est rongée par cette mainmise des politiciens et l’évincement du citoyen de toute décision d’importance. C’est ce qui est en train de causer sa perte !

  Tous à la manif !!!

 3. Laurent
  september 2nd, 2011 @ 18:48

  Madame Grouwels,

  Le percement du tunnel à Zaventem ne vous suffit pas ? Il faut que les navetteurs anversois aussi aient un accès facilité ? Et ceux de Gand, vous avez bien un projet prêt pour ces braves gens ?

  Madame Grouwels,

  Le nombre de vos électeurs est inférieur à celui qui soutiennent le projet alternatif. Ayez du respect pour ceux que vous êtes sensée représenter, et qui, détail non négligeable, vous payent, en passant !

 4. Alain
  september 5th, 2011 @ 17:35

  et l’entreprise est flamande donc le personnel est flamand pour des travaux dans Bruxelles et les bruxellois au chômage !!!!!

 5. De Decker
  september 8th, 2011 @ 17:55

  Il faut que vous vous adaptiez un peu à la nouvelle configuration de la Ville.
  L’industrie n’a plus sa place dans la ville actuelle. Il faut adapter le quartier à l’arrivée de nouveaux services et de nouveaux habitants.
  Le maintien des arbres ne favorisent pas le sentiment de sécurité, que du contraire.
  Le bruit provoqué par les pavés est insoutenable et perturbe toute personne qui y ballade et y vit.
  Enfin, une route à pavés se détériore très rapidement et devient un danger pour les motards et les automobilistes.
  Si on veut que ce quartier actuellement pourri connaisse une croissance positive, il faut en améliorer l’aménagement et permettre une fluidité de la circulation à cet endroit.
  Il s’agit d’un axe important vers le centre et les habitants du quartier ont droit à une route correcte.
  Arrêtez d’emmerder les personnes qui veulent que cela change vraiment. Cela fait plus de 10 ans qu’on attend ce changement. De nouveaux habitants peuvent être attirés dans ce quartier, pour autant que ce soit bien pensé.
  Vos idées datent d’un autre siècle et ne font que retarder l’évolution de ce quartier.

Leave a Reply

*