Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Is onze mobilisatie te laat van start gegaan?

Posted on | september 13, 2011 | No Comments

We horen het argument als een mantra weerkeren: de burgermobilisatie is veel te laat op gang gekomen. De bewoners hadden veel vroeger van zich moeten laten horen. Nochtans, er waren bewoners en organisaties die naar de overlegcommissie zijn geweest om hun grieven te uiten. Maar minister Pascal Smet, verantwoordelijk voor het project in 2008, leed blijkbaar ook aan een bepaalde vorm van doofheid. Er werd geen rekening gehouden met de bezwaren van bewoners, Bral, Arau, Ieb, Leefmilieu Brussel, Erfgoedinstanties,… Blijkbaar schrikt men er in deze zaak niet van terug de geschiedenis lichtjes te vervormen om de burgerbeweging die zich hier heeft gevormd in een slecht daglicht te stellen. U kan hier het document downloaden dat Arau op dat moment heeft opgesteld: 08-05-21_Arau (pdf 221Ko). geen Nederlandse vertaling

Comments

Leave a Reply

*