Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

HET GEWEST TREKT ZIJN BOUWVERGUNNING IN.

Posted on | december 10, 2018 | No Comments

Los van het beroep dat wij aantekenden, had de Brusselse Havengemeenschap ook beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de stedenbouwkundige vergunning die werd afgeleverd op 18 januari 2018.
Geconfronteerd met het risico van vernietiging van de bouwvergunning door de Raad van State, gaf het gewest er de voorkeur aan zelf de vergunning in te trekken op 19 oktober 2018.

Het is een courante techniek die het gewest de laatste tijd geregeld toepast: afzien van de hele procedure vooraleer een uitspraak wordt gedaan om zo het precedent van een ongunstige jurisprudentie te vermijden.
Wat de gebruikers van de Haven van Brussel in essentie verwijten aan het nieuwe ontwerp is de aanleg van een fietspad met tweerichtingsverkeer over een breedte van 3,60 m. Volgens hen een gevaarlijke situatie, want het fietspad loopt voorbij de toegangswegen van de havenbedrijven. Dit betekent aanzienlijke hinder voor in- en uitgaand verkeer van vrachtwagens.
Het gewest hoopt via een paar correcties in de marge een wijzigingsvoorstel voor een nieuwe vergunning te kunnen indienen, zonder een nieuw openbaar onderzoek.

Maar het maakt zich illusies: zijn vierde versie van een slecht ontwerp is nu al zo goed als dood en begraven.

Lees hier de tekst van het besluit

Comments

Leave a Reply

*