Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

ONS VOORSTEL

Posted on | december 10, 2018 | No Comments

Ons voorstel voor de heraanleg:

  • De twee stoepen/”trage” fietspaden behouden waar ze nu liggen (en doortrekken tot aan het Saincteletteplein);
  • De twee bomenrijen behouden waar ze nu staan (te herstellen);
  • De openbare verlichting herzien;
  • De stoepranden opnieuw aanleggen in (Belgische) blauwe steen, op de plaats waar ze nu liggen;
  • De twee parkeerstroken bewaren (ook voor de vrachtwagens!) daar waar ze nu liggen (waarbij de parkeermogelijkheid onderbroken wordt ter hoogte van de stopplaatsen voor de bus);
  • Aan elke zijde van de steenweg tussen de parkeerstrook en de rijbaanvakken een strook met een breedte van 1,40 m inlassen voor “snelle” fietspaden, elk in één richting, in graniet tegels of in gezaagde plaveien (= effen rijvlak);
  • De steenweg zelf opnieuw met de huidige kasseien bestraten volgens de regels van de kunst, na de nodige herstelwerkzaamheden voor de riolering;
  • De wegmarkeringen zoveel mogelijk beperken;
  • De symmetrie bewaren = zelfde schikking aan de twee kanten;
  • De oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers herzien, meer in aantal en comfortabeler, fietsbogen toevoegen enzovoort.

Voorbeeld van een fietsstrook in gezaagde plaveien, Brussel, Léon Lepagestraat.

 

Voorbeeld van een fietsstrook in graniet, New-York, 9th avenue.

Comments

Leave a Reply

*