Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

ERFGOED, KASSEIEN & PLATANEN / GEWEST : 5-0 !

2008, 2013, 2016, 2018 en 2019 : vijf mislukte pogingen. De vijfde stedenbouwkundige vergunning om de Havenlaan grondig te transformeren, is door de Raad van State ingetrokken. Het gebeurde stilletjes en we vernamen het pas nu: de stedenbouwkundige vergunning die op 24 december 2019 door het Gewest aan Brussel-Mobiliteit werd afgeleverd, werd op 19 november 2021 […]

HAVENLAAN: GEDEELTELIJK HERSTEL KASSEIEN IN UITVOERING. BEGIN VAN EEN MENTALITEITSVERANDERING?

Op de Havenlaan, bij de uitgang van de nieuwe Suzan Daniel-brug, wordt het kruispunt met de Picardstraat vernieuwd met de oorspronkelijke porfierkasseien… Moeten wij geloven dat ons pleidooi voor de vrijwaring van het erfgoed ‘kasseien’ van de Havenlaan uiteindelijk toch de politieke besluitvormers heeft kunnen overtuigen? Toegegeven, het begin is nog aarzelend: de kasseien zijn […]

BRUSSEL VOORRADEN IN 2050?

We zijn een beetje verbaasd over de meedogenloosheid van het Gewest om de Havenlaan om te vormen tot een recreatie- en (luxe)woonzone, ten koste van productieve en opslagactiviteiten. Dit is een van de effecten van het Kanaalplan. De ambitie van de Green Deal is om in 2050 een klimaatneutraal Europa te realiseren (NB: zo dicht […]

DE TWEEDE EDITIE VAN HET GEWICHTSKLEMSTEENTJE IS UIT !

Tijdens de vergadering van de overlegcommissie van 29 november 2017 hadden wij aan de aanwezige functionarissen dit steentje als bedrijfscadeau gegeven, om te garanderen dat onze ideen niet gingen vliegen. We hadden er toen maar een kleine hoeveelheid van gemaakt. Hier nu de tweede editie. Henegouwen, blauwe steen Gewicht: 245 g Afmetingen: 68 x 68 […]

BEROEPEN TOT ANNULERING BIJ DE RAAD VAN STATE, WAAR ZIJN WIJ?

Samenvatting: er kwam driemaal beroep tot nietigverklaring tegen de bouwvergunning. Ze zijn alle drie momenteel nog in behandeling bij de Raad van State. Daarnaast loopt nog een onderzoek voor een beroep tot vernietiging tegen een beslissing van het Gewest. Die weigert de klasseringsprocedure van de Havenlaan in te leiden. Evolutie: Tweemaal beroep tot vernietiging, ingediend […]

U KUNT NU AL HELPEN DOOR DE PETITIE TE ONDERTEKENEN

Het staat op change.org en de petitie is getiteld : “Havenlaan: een duurzaam project! Geen beton! “ Klik hier voor het formulier. Wat nu anders is dan voorheen, is dat we een nieuwe regionale regering hebben die zich sterk maakt voor de verdediging van de circulaire economie en de terugtrekking uit de koolstofeconomie. We zouden […]

DE REGIO ZET DOOR

Staatssecretaris Pascal SMET heeft op 24 december 2019 de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Dit zou de aanleg en het uitzicht van de Havenlaan radicaal veranderen. Het is hetzelfde project als dat van 18 januari 2018, nauwelijks herwerkt, en dat op 19 oktober 2018 weer werd ingetrokken (zie hieronder). De aanpassingen zijn vooral bedoeld om het gevaar […]

HET GEWEST VALT IN HERHALING

Op 12 april 2019 neemt de gewestregering voor de tweede keer de beslissing geen procedure te starten tot bescherming van de Havenlaan als Landschap. Even opfrissen: de Raad van State vernietigde op 24 oktober 2018 het vorige besluit van de gewestregering. Dat was toen een besluit om de procedure tot bescherming als Landschap van de […]

NODEN VAN FIETSERS EN PATRIMONIUMBESCHERMING COMBINEREN

In al de vorige projecten om de Havenlaan te restaureren waren brede fietspaden voorzien. Dat maakte het onmogelijk om de actuele breedte van de rijweg en de twee rijen platanen te bewaren. Toch is het mogelijk de doorsneefietser tevreden te stellen zonder het patrimonium van deze unieke laan te ruïneren. TOELICHTING VAN ONS VOORSTEL Om […]

ONS VOORSTEL

Ons voorstel voor de heraanleg: De twee stoepen/”trage” fietspaden behouden waar ze nu liggen (en doortrekken tot aan het Saincteletteplein); De twee bomenrijen behouden waar ze nu staan (te herstellen); De openbare verlichting herzien; De stoepranden opnieuw aanleggen in (Belgische) blauwe steen, op de plaats waar ze nu liggen; De twee parkeerstroken bewaren (ook voor […]

keep looking »