Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Lawaai en snelheid

De geluidsmetingen die wij hebben uitgevoerd, tonen globaal genomen geen betekenisvol verschil tussen het geluid, op dezelfde dag gemeten, van het (snelle) verkeer over het asfalt van de Groendreef en het (veel trager) verkeer over de kasseien van zijn buurman, de Havenlaan.

De kasseien remmen de snelheid van de auto’s af (omdat ze de chauffeur de indruk geven dat hij of zij te hard rijdt door het lawaai dat de kasseien binnen in de wagen veroorzaken). Vergelijkende snelheidsmetingen die de politie van Brussel uitvoerde in 2011 en 2012, tonen op dezelfde manier dat chauffeurs de opgelegde snelheid van 50 km/u gemiddeld genomen wel respecteren in de Havenlaan (met kasseien) en helemaal niet in de (geasfalteerde) Groendreef.

Uit het feit dat de kasseien de snelheid van de wagens afremmen, volgt verder dat de ongelukken die er gebeuren, minder ernstig zijn: de voetganger maakt nog een kans de schok te overleven. Het geluid van de kasseien waarschuwt bovendien slechthorende of verstrooide mensen dat er een auto aankomt als die met een stille (hybride of elektrische) motor rijdt. Wel, nog iemand die durft beweren dat kasseien teveel lawaai veroorzaken?

Met de moderne radiaalbanden kan een chauffeur veel harder rijden. De radiaalband heeft een veel onbuigzamer structuur dan een diagonaalband; hij warmt minder vlug op en biedt meer weerstand bij snel rijden. Maar hij is minder soepel, dus minder comfortabel en maakt meer lawaai. Bijna alle gewone personenwagens zijn tegenwoordig uitgerust met dit type banden (radiaalbanden zijn pas nuttig vanaf een snelheid van 160 km/u …).