Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Onze reactie op de nieuwe plannen voor de Havenlaan van de Brusselse regering

Posted on | november 1, 2011 | No Comments

De APKP verwelkomt de beslissing van de Brusselse regering om niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter die de klachten tegen de geplande heraanleg van de Havenlaan gegrond verklaarde en de werken deed stilleggen.

De APKP is eveneens verheugd dat de Brusselse regering dit dossier niet op de lange baan wil schuiven en direct werk wil maken van herstelwerkzaamheden aan de trottoirs opdat fietsers en voetgangers zich eindelijk op een comfortabele manier via deze laan kunnen verplaatsen.

De APKP juicht de beslissing van de Brusselse regering toe om snel een nieuw plan van heraanleg uit te werken. Hierbij eisen we weliswaar dat de plannen op een transparante manier en in samenspraak met de bewoners- en gebruikersverenigingen zullen worden uitgewerkt. Een nieuwe heraanleg achter gesloten deuren zou betekenen dat de regering het signaal van de actievoerders niet begrepen heeft: het APKP verwacht dat de regering van nu af aan democratische inspraak bij ingrijpende infrastructuurwerken integreert en de bevolking niet voor voldongen feiten stelt .

In die optiek zijn we wantrouwig ten opzichte van de voorgestelde wijzigingen die de regering voorziet voor de Technische Commissie. We vermoeden dat de regering hiermee eerder de inspraak van de burger wil verminderen. Elke wijziging aan het COBAT (wat is het NL equivalent hiervan en de volledige naam?) moet daarentegen in de richting van een grotere betrokkenheid van de burger en een meer heldere informatie gaan.

We vragen eveneens aan de Brusselse regering om de schadevergoeding aan de aannemer zo laag mogelijk te houden (maximaal 5 à 10% van het totaalbedrag). Eerdere uitspraken van verschillende politici doen ons echter vrezen dat er een spel wordt gespeeld met het geld van de belastingsbetaler teneinde politieke munt uit deze onfortuinlijke situatie te slaan.

De APKP vraagt ook dat de Havenlaan als één ondeelbaar dossier wordt behandeld en dat er geen opdeling gebeurt zoals een aparte heraanleg van de Claessensstraat. De verschillende delen kunnen niet los van elkaar worden bekeken, de Havenlaan en de Claessensstraat vormen één verkeersas die een gezamenlijke visie behoeft, met weliswaar andere accenten.

Raadpleeg de pdf met het persbericht Brusselse Regering

Comments

Leave a Reply

*