Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Opgepast: gevaarlijke bomen!

Posted on | april 12, 2012 | No Comments

Sinds enige tijd weten we dat Mobiel Brussel een nieuwe studie heeft laten uitvoeren om de toestand van de platanen te evalueren (lees artikel op hun website). Daaruit blijkt dat er zich “59 gevaarlijke bomen” onder de 313 platanen van de Havenlaan zouden bevinden. 28 daarvan dienen snel verwijderd te worden waarvan 11 zelfs onmiddellijk (het rapport is al zo’n drie maanden oud maar de elf gevaarlijke bomen staan er nog). De 31 overblijvende “gevaarlijke platanen” zouden binnen de 3 tot 15 jaar geveld dienen te worden.

Maar wat wordt er precies onder “gevaarlijke boom” verstaan als die boom nog 15 jaar ter plaatse zou kunnen blijven? Het woordgebruik van Mobiel Brussel lijkt ons dan ook zeer dubieus: men wil de publieke opinie overtuigen dat het “gevaarlijk” is op de Havenlaan. Een jaar geleden sprak men nog van 60% van de platanen die vervangen moesten worden: 60% gevaarlijke bomen dus? Met andere woorden 188 gevaarlijke platanen…

We zouden het op prijs stellen dat de overheidsinstanties eerlijk communiceren naar de burger toe en ophouden met deze strategische spelletjes. Bomen die gevaarlijk zijn moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. Na de verwijdering van de zieke of gevaarlijke boom plant men een nieuwe in de plaats (dus niet zoals nu het geval is voor de kantoren van KBC). Bomen die nog 15 jaar ter plaatse kunnen blijven moeten zorgvuldig opgevolgd worden. Alle “gezonde” bomen moeten eveneens opvolging krijgen en correct gesnoeid worden: een boom dient net als een wegdek verzorging en reparatie. Elke verantwoordelijke huiseigenaar verzorgt zijn gebouw en de bomen in zijn tuin, we verwachten van de Brusselse overheid dezelfde instelling. Niet de mentaliteit die de Havenlaan ten beurt is gevallen: verloedering gedurende 40 jaar en tabula rasa nadien.

Comments

Leave a Reply

*