Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

RÉSUMÉ: HOEVER STAAT HET MOMENTEEL MET DE STRIJD VOOR HET BEHOUD VAN DE HAVENLAAN?

Posted on | september 15, 2015 | No Comments

  1. Het eerste plan (weghalen van de straatkeien, 2 x 2 rijvakken in beton, kappen van de 300 platanen), oorspronkelijk ingediend door minister Pascal SMET en later overgenomen door minister Brigittte GROUWELS werd definitief afgewezen in gevolge het verdict van de correctionele rechtbank van Brussel die dit plan onwettelijk verklaarde.
  2. Het tweede plan (weghalen van de straatkeien, 2 x 2 rijvakken in asfalt, behoud van de 300 platanen en beide parkeerstroken verdwijnen), ingediend door Brigitte GROUWELS is niet verder gekomen dan de Overlegcommissie van 11 maart 2014 ((lees de tekst van de overlegcommissie – enkel in het FR).
  3. Op 9 januari 2014 diende de Vzw BruxellesFabriques/Brusselfabriek een aanvraag in om de Havenlaan te laten klasseren als beschermd monument. 9 oktober 2014 volgt een arrest van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering om niet in te gaan op de vraag en dus geen procedure te starten. Gezien het ontstellend gebrek aan ernst van de ingeroepen argumenten om dit besluit te motiveren, tekent BruxellesFabriques/Brusselfabriek op 3 januari 2015 beroep aan bij de Raad van Staten. Alle instanties met enige kennis van zaken erkennen immers dat de Havenlaan wel degelijk in aanmerking komt voor een erkenning als industrieel erfgoed. De uitspraak komt er ten vroegste in 2016. Hoogstwaarschijnlijk zal de Raad van Staten het gewestelijk besluit ongedaan maken. Dat verplicht de gewestregering echter nog niet de laan te klasseren, maar wel om de procedure hiervoor te starten.
  4. Minister Pascal SMET van zijn kant is dan weer vastbesloten een nieuwe aanvraag te doen voor een bouwvergunning om voor eens en altijd komaf te maken met die kasseien van de Havenlaan die “niet meer van onze tijd” zijn. Compleet malafide voert Brussel-Mobiliteit ondertussen lukraak reparatiewerkzaamheden uit door hier en daar asfalt te gieten, wat de kasseien onherstelbaar verontreinigt en het mooie uitzicht van de laan naar de verdommenis helpt. Op die manier wordt het voor het bestuur straks een makkie om te verklaren dat er helemaal geen erfgoed meer is om te beschermen.

Wordt vervolgd!

Comments

Leave a Reply

*