Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE VAN
21 DECEMBER 2016

Posted on | januari 19, 2017 | No Comments

De Overlegcommissie bracht advies uit over het 3e voorstel voor hernieuwing van de Havenlaan: een klein beetje “ja” met een dikke “maar”.

Dat wil zeggen dat het advies positief is, maar dat er zulke voorwaarden aan verbonden zijn dat de plannen aanzienlijk moeten worden herzien.

Onze samenvatting van het advies: klik hier

De volledige tekst van het advies: klik hier

Het ontwerp #3 wilde deze imposante industriële havenlaan omvormen tot een soort promenade, met compleet misprijzen voor de behoeften van de vele bedrijven aan het Vergotedok. Duidelijk dat dit ontwerp enkel de intentie vertolkt van het gewest die de wijk wil veranderen in een recreatieve zone met luxewoningen. En dus moest de breedte van de steenweg ingeperkt worden en moesten de parkeerplaatsen verdwijnen, vooral dan de parkeermogelijkheid voor vrachtwagens. Wil men evenwel tegemoetkomen aan de huidige noden van de langs de laan gevestigde bedrijven die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de stad, dan moet de Havenlaan wel breed genoeg zijn om te functioneren als toegangsweg voor vrachtwagens.

Het vervelende is dat een voldoende brede steenweg onvermijdelijk aanleiding geeft tot harder rijden. Hoe de nodige voldoende breedte en trager rijden verzoenen?

Hier krijgt de oplossing die wij voorstaan, haar volle betekenis: behalve de waarde voor ons erfgoed, waar wij zo sterk aan gehecht zijn, maar ook de voordelen op gebied van de duurzaamheid (in tegenstelling tot beton kunnen kasseien tot in het oneindige opnieuw gebruikt worden) en op sociaal gebied (het openbare wegennet onderhouden in plaats van een steenweg af te breken, dat betekent plaatselijke

wekgelegenheid voor laaggeschoolde Brusselaars), zorgen de kasseien ervoor dat voertuigen hun snelheid matigen (want ze geven de chauffeur de indruk dat hij zijn snelheid overdrijft door het gedruis, dat door de kasseien binnen in de wagen geproduceerd wordt). Door de kasseien te behouden, behoudt men de functie van de Havenlaan als toegangsweg voor de bevoorrading van de stad, in het bijzonder voor de aanvoer van bouwmaterialen.

We zien dus dat het absoluut redelijk is om de kasseien van de Havenlaan te bewaren en te restaureren. Een mooiere erkenning bestaat niet voor de kassei, een echt Brussel streekproduct. Zo krijgt de Havenlaan de kans beter zijn rol te vervullen, niet alleen als industrieel erfgoed, maar ook ecologisch, sociaal en economisch.

 

Comments

Leave a Reply

*