Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

VERZET BIJ DE RAAD VAN STATE TEGEN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Posted on | mei 13, 2018 | 1 Comment

Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU), en BrusselFabriek dienen gezamenlijk een verzoek tot nietigverklaring in bij de Raad van State tegen de stedenbouwkundige vergunning die werd verleend met het oog op de grondige transformatie van de Havenlaan.

Nauw verbonden met het Brussels kanaal is de Havenlaan een uitzonderlijke getuige van het industrieel erfgoed van Brussel. De drie hogergenoemde Vzw’s pleiten voor restauratie van de straatkeien en het behoud van het actuele uitzicht van deze imposante laan, en dit binnen de algemene context die eerder neigt naar verzwakking van de bescherming van het gewestelijk patrimonium. Zij benadrukken in dit verband het historisch belang van de laatste industriële havenlaan die ons nog rest in zijn oorspronkelijke staat. De waarde voor ons erfgoed werd recent nog – unaniem – erkend door het wetenschappelijk comité van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen die pleit voor de klassering. Ook de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (ICOMOS) is voorstander van deze klassering.
Het is de grootste met straatkeien geplaveide oppervlakte uit één stuk in Brussel.

Het Brussels gewest houdt onvoldoende rekening met dit uitzonderlijke karakter, met de sociale dimensie en de bijzondere kwaliteit voor het milieu van de Havenlaan. Hij kan nochtans nog vele jaren meegaan op voorwaarde dat men de keien correct opnieuw aanlegt en men ook de platanen aan weerszijden van de laan regelmatig onderhoudt. De huidige twee fiets- en voetpaden van 2,80 m breed zijn al heraangelegd. En dit volstaat, mits beperkte aanpassingen: ze moeten worden verlengd, er moeten nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers komen, nieuwe verlichting en aanpassing van de riolering … allemaal zaken die een stuk voordeliger zijn dan beton en nog maar eens beton en altijd maar meer beton.

Het kabinet van Pascal Smet bedacht het plan voor de vernieling van de laan meer dan tien jaar geleden. Vandaag de dag is dit met het Kanaalplan des te onbegrijpelijker. Landschapsarchitect en urbanist Alexandre Chemetoff ontwierp hiervoor het concept, op initiatief van het gewest. De intenties van Bouwmeester Kristiaan Borret en de privépromotoren van Tour & Taxis dringen aan op de noodzaak om het specifieke karakter van de havensite in de Kanaalzone te bewaren. Door deze benadering kunnen we de identiteit en de aantrekkelijkheid van deze zone opwaarderen.

 

Comments

One Response to “VERZET BIJ DE RAAD VAN STATE TEGEN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING”

  1. Renaud
    mei 17th, 2018 @ 13:07

    Cet océan de pavé entouré de platanes est une des sept merveilles bruxelloises.

Leave a Reply

*