Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

BEROEPEN TOT ANNULERING BIJ DE RAAD VAN STATE, WAAR ZIJN WIJ?

Posted on | december 25, 2020 | No Comments

Samenvatting: er kwam driemaal beroep tot nietigverklaring tegen de bouwvergunning. Ze zijn alle drie momenteel nog in behandeling bij de Raad van State. Daarnaast loopt nog een onderzoek voor een beroep tot vernietiging tegen een beslissing van het Gewest. Die weigert de klasseringsprocedure van de Havenlaan in te leiden.

Evolutie:

 1. Tweemaal beroep tot vernietiging, ingediend bij de Raad van State, tegen de stedenbouwkundige vergunning die het Gewest op 24 december 2019 afleverde. De eerste gezamenlijk door de Havengemeenschap, Binje Ackermans, Compagnie des Ciments Belges, Peugeot Distribution Services en Distrimaco. De tweede door Stevens Recycling. Deze laatste in het Nederlands.
 2. Een derde beroep tot nietigverklaring tegen dezelfde bouwvergunning werd op 11 maart 2020 ingediend door de vzw’s Inter-Environnement Bruxelles, ARAU en BruxellesFabriques. De advocaten van het Gewest hebben op 4 september 2020 op onze argumenten gereageerd, met repliek van onze advocaten op 20 november 2020.
 3. Ten slotte nog een beroep tot nietigverklaring op 2 september 2019: dit keer alleen door de vzw BruxellesFabriques tegen het besluit van het Gewest van 12 april 2019 om de procedure voor het classeren van de Havenlaan NIET te starten.
  NB: een eerste beslissing in deze richting werd al eens geannuleerd: lees deze aflevering hieronder in het artikel DE RAAD VAN STATE GEEFT ONS GELIJK.
  De advocaten van het Gewest hebben op 15 november 2019 op onze argumenten gereageerd, met repliek van onze advocaten op 17 januari 2020.

Laten we duidelijk zijn: we vragen niet noodzakelijk dat het Gewest de Havenlaan volledig bevriest via classificatie. We vragen het Gewest de classificatieprocedure te starten, zodat ze kunnen bepalen aan welke criteria moet worden voldaan bij een renovatie van de laan. Het Gewest zou dus kunnen beslissen over de essentiële erfgoedkenmerken die elke nieuwe bouwvergunning moet behouden, namelijk:

 • de “zee van kasseien”;
 • een dubbele rij hoge bomen;
 • de symmetrie en proporties van de laan;
 • een minimum aan visuele belemmering door verkeersborden en grondmarkeringen.

Comments

Leave a Reply

*