Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Verslag overlegvergadering Havenlaan 26 april 2012

Doel – Heraanleg Havenlaan – Kleine herstellingswerken op korte termijn en heraanleg op middellange termijn. Datum / Plaats – 26 april 2012 / Kabinet Minister Brigitte Grouwels Samenvatting van de discussie Context De huidige staat van de Havenlaan vereist de opstart van een geïntegreerde studie voor een nieuw project van heraanleg van de Havenlaan en […]

Platanen voor de bijl

Elf platanen werden met een gele ‘V’ gekenmerkt (aan de kant van het trottoir). Ze zullen geveld worden nadat de vergunning via de gebruikelijke wijze zal zijn afgeleverd. Het betreft de nummers: 85.01.118, 117, 116, 114, 109, 107 (op het trottoir ter hoogte van het  T.I.R.) 85.02. 142, 138, 136, 126,114 (op het trottoir ter […]

Opgepast: gevaarlijke bomen!

Sinds enige tijd weten we dat Mobiel Brussel een nieuwe studie heeft laten uitvoeren om de toestand van de platanen te evalueren (lees artikel op hun website). Daaruit blijkt dat er zich “59 gevaarlijke bomen” onder de 313 platanen van de Havenlaan zouden bevinden. 28 daarvan dienen snel verwijderd te worden waarvan 11 zelfs onmiddellijk […]

Eindelijk…

Op vrijdag 3 februari 2012 ging onze eerste ontmoeting met minister Brigitte Grouwels door. Zij werd bijgestaan door medewerkers van haar kabinet, van Mobiel Brussel en het studiebureau belast met de plannen van de Havenlaan. De vergadering is in een “constructieve” sfeer verlopen en het “alternatieve plan” is het onderwerp van een eerste discussie geweest. […]

Les Bruxellois de l’année 2011

De APKP (Actie Patrimonium Kasseien Platanen) werd door Vlan, Télébruxelles en Le Soir tot ‘Brusselaar van het jaar’ verkozen in de categorie ‘maatschappij’. Het toont de impact die onze actie heeft gehad aan en de steun die ze bij een groot deel van de Brusselse bevolking geniet. Een goede start van het nieuwe jaar, want […]

Interpellaties in het Brussels parlement (26/10/2011)

Serge de Patoul en Aziz Albishari interpelleerden de ministers Grouwels et Kir in de Commissie Infrastructuur : download de pdf (115 Kb)

Onze reactie op de nieuwe plannen voor de Havenlaan van de Brusselse regering

De APKP verwelkomt de beslissing van de Brusselse regering om niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter die de klachten tegen de geplande heraanleg van de Havenlaan gegrond verklaarde en de werken deed stilleggen. De APKP is eveneens verheugd dat de Brusselse regering dit dossier niet op de lange baan wil […]

Milieustakingsvordering: samenvatting van het vonnis van 5 oktober 2011

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is veroordeeld omdat niet alle geplande werkzaamheden in de stedenbouwkundige vergunning vermeld stonden en omdat de manier waarop die vergunning was afgeleverd in strijd was met meerdere wettelijke bepalingen. De rechter merkt op dat het Gewest zijn eigen wetgeving heeft overtreden, in het bijzonder de Brusselse Code voor Ruimtelijke Ordening, en […]

Is onze mobilisatie te laat van start gegaan?

We horen het argument als een mantra weerkeren: de burgermobilisatie is veel te laat op gang gekomen. De bewoners hadden veel vroeger van zich moeten laten horen. Nochtans, er waren bewoners en organisaties die naar de overlegcommissie zijn geweest om hun grieven te uiten. Maar minister Pascal Smet, verantwoordelijk voor het project in 2008, leed […]

Cijfers en bedreigingen

Op dit moment hebben we 11.000 handtekeningen verzameld tegen de huidige plannen van heraanleg van de Havenlaan. 650 mensen hebben reeds een electronische brief verstuurd naar Minister Grouwels (die in copie verstuurd worden naar de andere ministers en de partijbureaus). Sedert enkele weken hebben ook alle platanen een adoptie-ouder. In september werd de website gemiddeld […]

« go backkeep looking »